Hostel Bratislava Svoradov

Adresa:

Svoradova 13
Bratislava, 811 03
Bratislavský kraj

Fakturačné údaje

HS Svorad, spol. s r.o.
Révova 23
811 02  Bratislava
sk Slovensko

IČO: 35936223
IČ DPH: SK2022009968
DIČ: 2022009968