Geodetické a kartografické práce

Geodrilling, s.r.o.

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Geodetická kancelář Semily – Ing. Jan Král

Geodetická kancelář Semily – Ing. Jan Král

Veškeré geodetické práce: vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, zpracování mapových podkladů, spolupráce s katastrem nemovitostí, zapracování změn vnějšího obvodu budovy, změny hranic pozemku, zaměření inženýrských ...

Služby | Domov | mojgeodet.sk

Mojgeodet.sk prezentuje služby spoločnosti MPGeo, s.r.o., ktorá sa zaoberá geodetickými prácami všetkého druhu: geometrický plán, vytýčenie pozemku, vytýčenie stavby, adresný bod, zameranie polohopisu a výškopisu atď.

Bratislava - Ružinov

Geodetické a kartografické činnosti

Katalóg geodetických prác: geometrické plány, zameranie pozemku, zameranie stavby, kataster nehnuteľností.

Bratislava

SCANSTUDIO s. r. o.

Zaoberáme sa tvorbou 3D modelov fotogrametrickým a terestrickým laserovým skenovaním. Realizujeme pre vás služby ako geodetické merania, 3D skenovanie, 3D mapovanie, 3D modelovanie, panoramatické snímkovanie, Informačné modely budov (BIM), 3D vizualizácie, ...

ZATVORENÉ (Otvára v 09:00)

MPGeo, s.r.o.

Geodetické práce, geometrický plán, vytýčenie pozemkov stavieb, zameranie polohopisu a výškopisu, adresný bod.

Ing. Dana Sušková

Ing. Dana Sušková

Inžinierska činnosť vo výstavbe – stavebné povolenia a kolaudácie stavieb. Rodinné domy, chaty, bytové domy, predajne, sklady, haly a iné stavby. Zabezpečíme vyjadrenia, projektovú dokumentáciu, stavebný dozor, geodetické a ďalšie služby.