Lovecké zájazdy

in LOCO, s.r.o.

Ponuka poľovníckych zájazdov do Nórska, Švédska, Estónska, Ruska, rybárskych výletov do Fínska.

TATRALOV, spol. s r.o.

Poľovnícka cestovná kancelária spolupracujúca s rančami, farmami, outfittmi, ako aj so zahraničnými cestovnými kanceláriami tohto zamerania.

Optima Tour, cestovná kancelária

Raz ročne organizácia poplatkovej dvojdňovej spoločnej poľovačky na diviaky.