Ťažba a spracovanie uhlia • Bratislava a okolie

CARBOKOV s.r.o.

CARBOKOV s.r.o.

Zabýváme se hornickou a důlní činností.

215 kmČeská republika Karviná - Fryštát, Svatopluka Čecha 640/27 + pobočka

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Polcarbo, spol. s r.o.

Těžba a dodávky černého uhlí a výroba černouhelných briket. Zprostředkování zaměstnávání důlních pracovníků.

RESORBENT, s. r. o.

Výroba a prodej uhlíkatých materiálů v té nejširší možné podobě od antracitu, uhlí, koksu, petrolejového koksu, kalcinovaného antracitu a smolného koksu až po nabídku sorbentů (aktivního uhlí). Součástí dodávek je plný výrobní a obchodní servis včetně třídění …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

POL-ALPEX, s.r.o.

Zabýváme se hornickou činností.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

DULKARBO, s.r.o.

Ražba chodeb a překopů. Nabídka instalačních a likvidačních prací v dole.

ZATVORENÉ (Otvára v Po nonstop)

OKD, OKK, a.s.

Výroba a prodej širokého sortimentu koksů pro slévárenskou a hutní výrobu.

Uhlie - Wikiwand

www.wikiwand.com/sk/Uhlie

Spracovanie uhlia Splyňovanie. ... Ťažba uhlia a lignitu bola ekonomickou aktivitou s najvyšším počtom novopriznaných chorôb z povolania podľa divízií klasifikácie ekonomických činností na Slovensku za roky 2014 - 2016 spolu ako aj za jednotlivé roky 2015 (37 prípadov) a 2016 (38 prípadov). ... Ikar, Bratislava, s. 192; ↑ a ...

Uhlie – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Uhlie

Uhlie. Uhlie je čierna alebo hnedočierna horľavá hornina z radu kaustobiolitov, ktorá vznikla v uhoľných panvách procesmi preuhoľňovania z odumretých rastlinných tiel účinkom tlaku a teploty [1]. Okrem uhľovodíkov obsahuje do 50 % minerálnych látok a vody. Získava sa z povrchových lomov alebo hlbinných baní a používa sa ...

Štrk, piesok, štrkopiesok — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Stavba-dom-dielna/Stavebni …

Ťažba a spracovanie piesku, presýpaných štrkov, kameňa na gabiony a materiálu na kamenné koberce. ... Predaj uhlia, štrku, kameniva, piesku, brikiet a palivového dreva. Nákladná vnútroštátna doprava vyklápačmi. ... Ketelec 1, 82100 Bratislava. Ťažba štrkopieskov. Výkopy, ukladanie výkopových zemín. Predaj štrkopieskov ...

Výrobcovia piesku a štrku, kontakty na odborníkov na piesok a štrk (68 ...

www.azet.sk/katalog/piesok-a-strk-vyroba

Ťažba, spracovanie a predaj dreva, uhlia, štrku a piesku. Zemné práce. www.cirpal.sk Železničná ... Ťažba a spracovanie kameniva a výroba transportbetónu. ... výroba betónu a betónových výrobkov. www.azstav.sk Lieskovská cesta , 821 06 Bratislava Kontakty. Bekam, s.r.o. Pridať hodnotenie. Výroba a predaj dolomitických ...

Ťažba, preprava, skladovanie zemného plynu | VyhodnaEnergia.SK

www.vyhodnaenergia.sk/blog/87/plyn/tazba-preprav …

Ťažba a úprava zemného plynu. Zemný plyn naftový je spravidla uložený v pórovitých horninách ohraničených nepriepustnými vrstvami a vodou, kde sa ako špecificky ľahšia látka nahromadil v priebehu tisícov rokov nad vrstvami ropy alebo vody. Zemný plyn sa ťaží vrtmi vedenými priamo do pórovitých vrstiev ložísk, ktoré ...

Vplyv ťažby a spaľovania uhlia na životné prostredie

referaty.centrum.sk/prirodne-vedy/ekologia/8869/ …

Do ovzdušia prenikajú stopové množstvá ťažkých kovov, rádioaktívnych nuklidov a karcinogénnych uhľovodíkov. Pri nedokonalom spaľovaní vzniká ďalej oxid uhoľnatý, vodík, nižšie uhľovodíky a sadze. Spaľovanie uhlia sprevádza vznik a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. Najškodlivejšie sú fenolové ...

Ťažobné spoločnosti - nerasty — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Priemysel-polnohospodarstv …

Ťažba, spracovanie, predaj a realizácie z prírodného kameňa. Kamenné obklady a dlažba, dekoračný kameň do záhrad. ... //www.kamenta.sk. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., Prievidza Matice slovenskej 10, 97101 Prievidza. Ťažba uhlia, nákladná a osobná doprava. Ubytovacie služby v prostredí Nízkych ...

Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. - globálny výrobca priemyselných ... - SME

mypovazska.sme.sk/c/22673068/bonfiglioli-slovaki …

Spoločnosť Bonfiglioli s viac ako 60 rokmi skúseností a tímom viac ako 3700 profesionálov po celom svete navrhuje, vyrába aj distribuuje kompletný sortiment elektromotorov, pohonov, planétových prevodoviek a invertorov pre priemyselnú automatizáciu, stroje aj sektor výroby obnoviteľnej energie. (DV) Inzercia.

Hnedé uhlie – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Hned%C3%A9_uhlie

Hnedé uhlie. 10-tonový blok hnedého uhlia v japonskom múzeu v Osake. Hnedé uhlie je súborné označenie širšej skupiny menej kvalitného uhlia s nižším stupňom preuhoľnenia (50 – 70 % uhlíka ), rôznou farbou a vyšším obsahom vody. Najmladšie hnedé uhlie so zreteľne zachovanou štruktúrou dreva sa nazýva lignit.

Zemný plyn – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%BD_plyn

Zemný plyn je bezfarebná zmes najjednoduchších nasýtených uhľovodíkov ( alkánov ), hlavne metánu (CH 4 ), bután (C 4 H 10 ), propán (C 3 H 8 ), kvapalné uhľovodíky (C 5 H 12 do C 10 H 22) a ďalších neuhľovodíkových plynov (ako je CO 2, H 2 S, H 2) a vzácnych plynov (napr. He, ktoré zvyčajne tvoria menej ako 1%).

B ŤAŽBA A DOBÝVANIE | SK NACE

www.nace.sk/nace/b-sekcia-b-tazba-a-dobyvanie

SEKCIA B ŤAŽBA A DOBÝVANIE. NACE Definícia. Ťažba a dobývanie zahŕňa ťažbu minerálov prirodzene sa vyskytujúcich ako pevných (uhlia a rudy), tekutých (ropa) alebo plynných (zemný plyn). Ťažba môže byť dosiahnutá rozličnými metódami, ako je podzemná alebo povrchová ťažba, ropné vrty, vrty morského dna atď. Táto ...

Ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku v období stredoveku ...

digilib.phil.muni.cz/cs/handle/11222.digilib/140 …

Název: Ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku v období stredoveku. Variantní název. Erzgewinnung und Bearbeitung der Mineralrohstoffe in der Slowakei im Mittelalter. ... Slovenský regestár I., Bratislava. [29] SLÁVIK, J., 1967: Nerastné suroviny Slovenska, Bratislava.

Ropa – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ropa

Ropa je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov, najmä alkánov, nafténov a aj arénov a polárnych zlúčenín (živice, asfaltény a iné).Najmä anglická literatúra dodáva, že ropa môže byť okrem kvapalného skupenstva aj plynná alebo tuhá ale bežne sa takto označuje iba kvapalná ropa.. Je dôležitou nerastnou surovinou a významnou ekonomickou komoditou.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a ...

www.energie-portal.sk/Dokument/exkluzivne-zmeny- …

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Návrh schválila NR SR dňa 15. októbra 2019. Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené , modrou tie, ktoré sú nové/doplnené . Zelenou farbou sú vyznačené vybrané vysvetlivky predkladateľa z ...

Ťažobné spoločnosti - nerasty - strana 2 — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Priemysel-polnohospodarstv …

Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava Polianky 3357/23, 84101 Bratislava. Ťažba, spracovanie a predaj ťaženého a drveného kameniva. Produkcia transportbetónu.

Drevo, výroba a predaj dreva v Nových Zámkoch (27 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/drevo-vyroba/nove-zamky

Ťažba a predaj dreva, drevnej štiepky a brikiet určených na vykurovanie. Kamenín 240 , ... strešnej krytiny, oplotenia, hnedého uhlia, dreva a stavebného materiálu, prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení, prípravné práce pre stavbu. ... Spracovanie drevenej guľatiny na rezivo, výroba paliet, tatranského ...

609/2007 Z.z. - Zákon o spotrebnej dani z elektriny... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/609/2 …

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 408/2021 Z. z.

Handlová – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Handlov%C3%A1

Polohopis. Handlová leží na západnom Slovensku, približne 10 km od geografického stredu Európy.Administratívne spadá do Trenčianskeho kraja, okresu Prievidza a je tretím najväčším mestom regiónu Horná Nitra.. Mesto je obklopené pohoriami Vtáčnik, Žiar a Kremnické vrchy.. územie je situované vo východnej časti Hornonitrianskej kotliny, centrálnu časť mesta tvorí ...

391/2000 Z.z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záko... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/391/2 …

Ťažba a úprava uhlia, lignitu a bituminóznych hornín: nad 100 000 t/rok: do 100 000 t/rok: 2. Ťažba a úprava rúd a magnezitu: nad 100 000 t/rok: do 100 000 t/rok: 3. Ťažba a úprava rádioaktívnych nerastov vrátane odvalov a odkalísk a ich rekultivácie: bez limitu: 4. Ťažba a úprava ropy: nad 50 t/ deň: do 50 t/ deň: 5 ...

609/2007 Z.z. - Zákon o spotrebnej dani z elektriny... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/609/2 …

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 408/2021 Z. z.