Výskum trhu

Pridať / editovať záznam

Info-Bratislava.sk Firma, veľkoobchod, výroba Služby pre firmy Reklama a marketing Výskum trhu

Viac výsledkov zobrazíte klikom na Slovensko

Svet Slovensko Bratislavský Bratislava


Zobraziť iba výsledky lokality "Bratislava"FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o. - www.focus-research.sk

Agentura se zaměřuje zejména na průzkum trhu a výzkum veřejného mínění. V těchto oblastech poskytuje širokou škálu služeb: sociální analýzy, analýzy spotřebitelského a průmyslového trhu, analýzy reklamního působení a spotřebitelského chování.

Bratislava - Staré Mesto, Sládkovičova 4 + pobočka - +421 252 931 366

PROMOTERI.EU s.r.o. - www.promoteri.eu - www.facebook.com/promoteri.eu

Zajišťujeme sales promotion, hostesky, promotéry, ochutnávky, road show, cenový monitoring, sampling a merchandising v České i Slovenské republice.

Bratislava, Kopčianska 10 + pobočky (2) - +420 800 225 227

OneTouch Media, s.r.o. - www.otm.sk

Mediálne zastupiteľstvo, činnosti reklamnej a propagačnej agentúry. Vykonávanie prieskumov trhu a verejnej mienky.

Bratislava, Pečnianska 1211/11 - +421 910 971 550

abakis s. r. o. - www.abakis.sk

Agentúra pre prieskum trhu, marketingový a sociálny výskum. Od malých ad-hoc prieskumov až po veľké periodické prieskumy, ktoré slúžia ako databáza k súhrnným analýzam.

Bratislava, Čajakova 26 - +421 918 645 609 , +421 252 454 504

AMDEN SK , s.r.o. - www.amden-group.com

Marketingová agentúra - podpora predaja a tvorba marketingových systémov. Audity, prieskumy trhu. Organizovanie firemných akcií.

Bratislava, Ivánska cesta 10 - +421 233 004 231

FIRMDATA Slovenská republika, s.r.o.

Prieskum trhu pre získavanie informácií o firmách z geografického hľadiska, z hľadiska osôb, podľa odboru činnosti, sledovanie konkurencie.

Bratislava, Kopčianska 20 - +421 263 537 366, +421 263 814 416

EMCG, spol. s r.o. - www.emcg.sk

Komplexné služby v oblasti marketingového a ekonomického poradenstva. Analýzy trhu a marketingový prieskum. Školenia, prednášky v oblasti marketingu, ekonomiky a komunikácie.

Bratislava, Ventúrska 14 - +421 220 750 775

MARKET VISION SLOVAKIA s.r.o. - www.marketvision.sk

Poskytovanie informácií pre marketingové a strategické rozhodovanie klientov, vybrané kategórie marketingového výskumu trhu, projekty typu competitive intelligence a mystery shopping.

Bratislava, Ružová dolina 6 - +421 255 410 643, +421 255 410 645

Doc. Ing.Jozef Chajdiak CSc. - STATIS - www.statis.biz

Finančno-ekonomické analýzy, aplikácie kvantitatívnych metód na podporu rozhodovania, štatistické analýzy, vzdelávanie.

Bratislava - Petržalka, Starhradská 12 - +421 239 004 009, +421 263 829 944

Panmedia Western, s.r.o. - mediálna agentúra - www.panmedia.sk

Tvorba mediálneho rozpočtu a mediálne nasadenie kampaní, media handling, plánovanie non tv médií a digitálnych médií, digitálne riešenia, realizácia a správa kampaní, TV analýzy.

Bratislava, Mlynské Luhy 86A - +421 259 207 611

IPSOS s. r. o. - www.ipsos.sk

Služby v oblasti výskumu trhu a verejnej mienky vrátane konzultačnej činnosti pre klientov zo všetkých odvetví a segmentov businessu.

Bratislava, Heydukova 12 - +421 903 590 592 , +421 252 932 142

Pharmedian - marketingové služby - www.pharmedian.sk

Kompletný servis pre výrobcov liekov, zdravotníckych pomôcok, diagnostík so zabezpečením registrácie a marketingu. Analýza trhu pre produkt, registrácia liekov a zdravotníckych pomôcok.

Bratislava, Havlíčkova 34 - +421 905 396 863

PHARMIX, s.r.o.

Poskytovanie služieb v oblasti farmácie so zameraním na registračné procesy, podporu obchodných tímov a farmaceutický marketing. Prieskum trhu.

Bratislava - Nové Mesto, Družstevná 1 - +421 911 635 438

MARKANT, s.r.o.

Marketingové a komunikačné stratégie, konzultácie. Full-service v oblasti marketingového a sociálneho výskumu.

Bratislava, Révová 7 (280) - +421 232 151 250

EUBOIA, s.r.o. - Marketingová spoločnosť - www.euboia-sro.sk

Marketingová spoločnosť - tvorba firemných prezentácií, marketingových foriem prezentácie. Corporate identity, promotional, outdoorová prezentácia, sales promotion, public relations, reklama.

Bratislava, Cesta na Klanec 81/A - +421 254 793 203

Promethea, s.r.o. - www.promethea.sk

Vzťahy s verejnosťou, obchodnými partnermi a klientmi, vnútrofiremné vzťahy. Poradenská činnosť, vytváranie firemnej komunikačnej stratégie.

Bratislava, Sabinovská 14 - +421 915 793 455, +421 915 793 456

MediaCom Bratislava, s.r.o. - www.mediacom.sk

Mediálna agentúra. Prieskum trhu, mediálny výskum, konkurenčné analýzy a strategické plánovanie, príprava komunikačnej stratégie, mediálny nákup.

Bratislava, Karadžičova 8 - +421 250 106 310

OMNIUM perfect, s.r.o. - omniperfect.info

Prieskum verejnej mienky, interaktívne semináre, zabezpečenie kongresov, hlasovacích systémov, ozvučovacej techniky.

Bratislava, Obchodná 39 - +421 907 906 136, +421 911 257 805

ACRC s.r.o. - www.acrc.sk

Marketingový výskum a prieskum trhu, poradenstvo a PR. Zber a spracovanie dát.

Bratislava, Kostlivého 10 - +421 902 901 180

EasyLink Business Services, spol. s r.o. - prieskum trhu - www.easylink.sk

Prieskum trhu, proexportné a marketingové služby v SR, ČR a na európskych trhoch. Vyhľadávanie obchodných partnerov, organizácia obchodných stretnutí, obchodné zastupovanie, spotrebiteľské výskumy.

Bratislava, Strojnícka 8 - +421 903 478 383 , +421 255 410 479

Psymareco - prieskum trhu a verejnej mienky - www.psymareco.sk

Prieskum trhu a verejnej mienky. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov.

Bratislava, Hlučínska 6 - +421 243 426 309