Informácie o geológii a geografii • Bratislava a okolie

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování Online. Matematika GIS mapování IT – SEO. PhD. Učitelé s vysokoškolskou pedagogickou odbornou kvalifikací – existuje mnoho dalších technik, které vám při správném výběru a implementaci mohou usnadnit studium na zkoušky. Pro lidi s rozvinutou …

202 kmČeská republika Ostrava - Poruba, Zdeňka Štěpánka 1782/11 + pobočky (8)
AZ STUDNY s.r.o.

AZ STUDNY s.r.o.

Komplexní služby ohledně stavění studen: vyhledání vodního zdroje, vyřízení stavebního povolení pro studny, realizace staveb studní kopaných i vrtaných, realizace staveb vsakovacích jímek a zasakovacích studní, výstavba vsakovacích polí, doprava …

Geodézie Lenka Mášová

Geodézie Lenka Mášová

Geometrický plán – katastr nemovitostí: rozdělení pozemků, změna hranice pozemků, vyznačení nebo změna obvodu budovy, oprava geometrického a polohového určení nemovitosti, průběh vytyčení nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku, vymezení rozsahu …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

AR projekt, s.r.o.

AR projekt, s.r.o.

Architektura staveb a interiérů, projekty obytných, veřejných a výrobních budov pro územní a stavební řízení včetně profesí, inženýrská činnost, autorský dozor. Urbanistické studie, územní a regulační plány obcí a měst, digitalizace map a projektů.

Ing. Karel Kallus - Tecos

Provádíme zeměměřické a kartografické práce. Hornické činnosti, báňská projekce, oprávnění závodního lomu, osvědčení bezpečnostní techniky a výkonu činnosti závodní.

DRILLING TRADE s.r.o.

DRILLING TRADE, s.r.o. je soukromá konzultačně - realizační společnost v oblasti životního prostředí specializující se na hydrogeologii, sanační geologii, inženýrskou geologii, geotechniku, důlní geologii a oblast povrchového vrtání.

Doučování online matematika fyzika dějepis Gis kartografie matika

Doučování online matematika fyzika dějepis Gis kartografie matika

Doučování online matematika – matika fyzika dějepis Gis kartografie Seo grafika a další předměty a to Rychle dle nejnovějších technik učení. Vyučují vysokoškolsky vzdělaní učitelé profesionálové. Doučování se provádí v učebnách Ostrava a Pardubice.

5606 kmČeská republika, Ostrava

Ing. Pavel Krč

Nabízíme geologické práce.

160 kmČeská republika Konice, Chmelnice 680 + pobočka

Bratislava – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava

Bratislava (slovenská výslovnosť, nem. Pressburg, maď. Pozsony, gr. Istropolis – Mesto na Dunaji; do roku 1919 Prešporok/Prešporek iné názvy pozri nižšie) je hlavné a rozlohou aj počtom obyvateľov najväčšie mesto Slovenska.Podľa posledného sčítania obyvateľov v Bratislave k 31. decembru 2020 žilo 475 503 obyvateľov.. Nachádza sa na úpätí pohoria Malé Karpaty ...

Bratislava – mestská časť Vrakuňa – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava_%E2%80%93_mests …

Bratislava – mestská časť Vrakuňa (iné názvy: Bratislava-Vrakuňa, Mestská časť Vrakuňa, Vrakuňa; (maď. Pozsony-Vereknye, nem. Preßburg-Fragendorf) je mestská časť Bratislavy ležiaca na oboch brehoch Malého Dunaja.. Vrakuňa leží na východ od centra Bratislavy, na ceste vedúcej cez Malý Dunaj na Žitný ostrov.Na jednej strane Malého Dunaja ležia Podunajské ...

Bratislava – mestská časť Vajnory – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava_%E2%80%93_mests …

Bratislava – mestská časť Vajnory (iné názvy: Bratislava-Vajnory, Mestská časť Vajnory, Vajnory; nem. Weinern) je mestská časť Bratislavy.. Rozkladajú sa na úpätí Malých Karpát v nadmorskej výške 130-133 metrov nad morom. S rozlohou 13,5 kilometrov štvorcových a s vyše 5 000 obyvateľmi patria medzi menšie mestské časti hlavného mesta Slovenska.

Záhorská nížina – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1horsk%C3%A1_n%C3%AD …

Záhorská nížina je geomorfologická oblasť Viedenskej kotliny na juhozápade Slovenska.Delí sa na Borskú nížinu a Chvojnickú pahorkatinu.. Vypĺňa väčšinu oblasti medzi pásmom Malých Karpát a riekou Moravou.Na severe susedí s pohorím Biele Karpaty, na východe s pásmom Malých Karpát, na juhu a juhozápade je štátnou hranicou s Rakúskom oddelená od rakúskych nížin a ...

Náučná geológia | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/naucn …

Náučná geológia. V súčasnej dobe vedomosti, poznatky a skúsenosti geológov výrazne napomáhajú pri ochrane životného prostredia. Príspevkom geologickej pospolitosti je ovplyvňovanie uvedomenia ľudskej spoločnosti (a to najmä mladej generácie) cestou prípravy a vydávania celého spektra geologických publikácií (knihy, mapy ...

Slovensko – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko

Súradnice. Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe.Je členským štátom Európskej únie a NATO. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 449 270 obyvateľov. Na severozápade hraničí s Českom, na juhozápade s Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. ...

Informácie o 5 a 8-ročnom štúdiu | Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

tilgnerka.edupage.org/text57

Informácie o 5 a 8-ročnom štúdiu; Podmienky a kritériá prijímacieho konania - 5-ročné štúdium ... SPOJENÁ ŠKOLA, TILGNEROVA 14, 841 05 BRATISLAVA. Základná škola, Gymnázium . V školskom roku 2022/2023 otvárame na Gymnáziu: ... (geografia, história, ekológia, náuka o spoločnosti) Geografia. Dejepis. Etická výchova ...

Digitálny archív | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

www.geology.sk/sluzby/digitalny-archiv

Už raz skenované správy opätovne neskenujeme. Návštevu bádateľne si môžete dohodnúť vopred telefonicky, resp. mailom. (všeobecný kontakt archiv@geology.sk ) Študovňa-bádateľňa: 02/ 593 75 368, studovna@geology.sk. Registrácia bádateľov, odovzdanie správ, informácie: 02/ 593 75 320, archiv@geology.sk, andrea.kozmerova ...

Úvodná stránka | ÚGKK SR

www.skgeodesy.sk/sk

Upozornenie. Upozorňujeme na klamlivé webové stránky, ktoré zverejňujú údaje o katastri nehnuteľností. ÚGKK SR nie je správcom alebo prevádzkovateľom týchto webových stránok a nezodpovedá za obsah a ani za správnosť zverejnených údajov. ÚGKK SR je prevádzkovateľom nasledujúcich portálov s vyhľadávacími funkciami:

Sandberg – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Sandberg

Sandberg (alebo Pieskovec) je významná paleontologická lokalita, nachádzajúca sa na území mestskej časti Devínska Nová Ves.Leží na juhozápadnom okraji chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.Lokalita bola objavená pri ťažbe piesku. Lokalitu vyhlásili za chránené nálezisko s rozlohou 25,6 ha roku 1964.

Acta Geologica Slovaca :: Home - uniba.sk

geopaleo.fns.uniba.sk/ageos

Journal indicators. Year: 2019; SNIP (source normalized impact per publication): 0.512; CiteScore (the citations received in 2019): 2.0; Scimago Journal & Country Rank: 0.449; Abstracted/Indexed. Acta Geologica Slovaca (AGEOS) je voľne prístupný časopis, znamená to, že časopis je zdarma, možete ho redistribuovať, čítať, preberať, kopírovať, tlačiť vyhľadávať alebo ...

Azet.sk - Všetky správy a informácie na jednom mieste

www.azet.sk

Vstupná brána do slovenského internetu. S portálom Azet.sk nájdete informácie na jednom mieste. Ponúka služby katalógu firiem, bazáru, aktuality, šport, počasie, kalendár a iné.

EduPage

portal.edupage.org/index.php

811 06 Bratislava, Slovakia, EU tel. (+421) 2 - 442 52580 tel. (+421) 2 - 444 50535 info@asc.sk ...

Enviroportál - životné prostredie online

enviroportal.sk

09. Jun 2023, Enviroportal. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) spolu pripravili nové texty na web www.shmu.sk, ktorých cieľom je poskytnúť verejnosti dôležité zdravotnícke informácie pri vydávaní meteorologických a hydrologických výstrah.

Esemestník - základné informácie - Slovenská mineralogická spoločnosť

mineralogickaspolocnost.com/esemestnik-zakladne- …

Esemestník, spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti ISSN 1338-6425 (tlačené vydanie), ISSN 1338-7189 (elektronické vydanie) Esemestník, spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti je oficiálny spravodajca SMS. Vychádza dva krát ročne v jarnom a jesennom termíne. Je venovaný vedným odborom mineralógia, petrológia, geochémia, ložisková geológia, gemológia ...

Banská Štiavnica – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica

Polohopis a prírodné pomery Geológia. Mesto Banská Štiavnica leží vnútri kaldery, ktorá vznikla zhruba pred 13,5 miliónmi rokov prepadnutím jadra Štiavnického stratovulkánu v Panónskom mori po sérii jeho erupcií, ktoré vytvorili okolie dnešného mesta nazývané Štiavnické vrchy v južnej časti stredného Slovenska. Najvyšší vrch pohoria sa nazýva Sitno (1 009 m n. m.).

Prírodovedecká fakulta - uniba.sk

fns.uniba.sk

Informácie pre uchádzačov. Prihlášky na magisterské štúdium od 1.4.2023 do 31.5.2023. Akreditácia fakulty. Zoznam študijných programov. ... Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, zasadacia miestnosť prízemie. 2023/06/16 Habilitačná prednáška RNDr. Boženy Šerej, Ph.D.

Kníhkupectvo - VEDA, vydavateľstvo SAV

veda.sav.sk/stranka/knihkupectvo

Odberné e-shop miesto je: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 5820/9, Bratislava (podrobné informácie a prístup tu.) Vydavateľstvo VEDA VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode a v oblasti spoločenských vied ...

Štúdium - uniba.sk

fns.uniba.sk/studium

Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium Miestnosť: pavilón CH-1, č. dverí 101a-102 E-mail: PhDdepartmentlive.uniba.sk

Google

www.google.sk

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

Skalica - Oficiálna stránka mesta Skalica

www.skalica.sk

Mesto Skalica oznamuje, že dňa 7.6.2023 bude Geodetický a kartografický ústav Bratislava vykonávať geodetické činnosti na území mesta Skalica. Viac informácií v prílohe. 2. 6. ... Informácie pre ubytovateľov ukrajinských odídencov. Výkazy za mesiac MÁJ 2023. 31. 5. 2023. Detail. Zobraziť viac. 11. 6.

Martinus - Najväčšie internetové kníhkupectvo | Martinus

www.martinus.sk

Milujeme knihy rovnako ako vy. Viac ako 300 000 titulov zo všetkých oblastí, rýchla expedícia, ľudský zákaznícky servis, výhodné ceny a vždy bezpečný nákup.

Kontakty - VEDA, vydavateľstvo SAV

veda.sav.sk/stranka/kontakty

841 04 Bratislava: vedasav@savba.sk všeobecný e-mail a mail na objednávky týkajúce sa tlače +421232293777: Kníhkupectvo VEDA - Bratislava pondelok až piatok v čase od 10:00 do 18:00h. Štefánikova 3, 811 06 Bratislava: vedaknihkupectvo@savba.sk +421232293710: Ak potrebujete od nás informácie o dodaní tovaru, zrušení objednávky