Cirkev Kresťanské spoločenstvá • Bratislava a okolie

Misijní skupina Křesťanské společenství Znojmo

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

112 kmČeská republika Znojmo, Tylova 2

Nadační fond Koinonia

Podílíme se na šíření křesťanství a biblického poselství, včetně provozování bohoslužeb a biblických hodin.

Sbor Křesťanské společenství Zlín

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost. Při sboru fungují také nedělní besídky, dorost a v neposlední řadě domácí skupinky.

Sbor Křesťanské společenství Ostrava

Pořádáme bohoslužby, duchovních setkání, přednášky a besedy či veřejná čtení filmové kluby.

200 kmČeská republika Ostrava - Zábřeh, V Zálomu 2948/1

Kresťanské spoločenstvo Bratislava - Home - Facebook

www.facebook.com/ksbratislava

Kresťanské spoločenstvo Bratislava, Bratislava, Slovakia. 1,878 likes · 43 talking about this · 74 were here. Sme moderná kresťanská cirkev, ktorá je súčasťou najrastúcejšieho kresťanského hnutia....

Kresťanské spoločenstvá (273 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/krestanske-spolocenstva

Kresťanské spoločenstvá (273 záznamov) ... Apoštolská cirkev, správy, protestantská cirkev, služba veriacim, prinášanie morálnych a etických hodnôt. ... 821 04 Bratislava Kontakty. Rehoľa piaristov na Slovensku Pridať hodnotenie. Informácie o reholi piaristov. Spravodajstvo, zakladateľ, spisy, zbožné školy.

Hnutia a spoločenstvá - Katolicka cirkev na Slovensku

www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/rehole-a-spolocenstva/ …

Cirkev KBS Cirkevné provincie Dokumenty Rehole a spoločenstv ... Hnutia a spoločenstvá (aktualizované 5. decembra 2022) Bratstvo laikov sv. Dominika na Slovensku www.dominikani.sk. Človek a Viera ... UPeCe Bratislava upc@upc.uniba.sk. USKI www.uski.sk. Viera a svetlo www.vieraasvetlo.sk .

NSS potvrdil odmietnutie registrácie Cirkvi kresťanské spoločenstvá ...

www.noviny.sk/780666-nss-potvrdil-odmietnutie-re …

Bratislava – Najvyšší správny súd (NSS) SR potvrdil postup a závery Ministerstva kultúry SR, ktoré odmietlo registrovať Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska. Táto náboženská organizácia podľa súdu nespĺňa zákonné pojmové znaky cirkvi a jej činnosť je v rozpore so zásadami ľudskosti a znášanlivosti.

Spoločenstvá | Bratislavská arcidiecéza

abu-bratislava.sk/abuba/spolocenstva

Každé spoločenstvo, ktoré chce byť kresťanské, musí mať základ v Kristovi a v ňom žiť počúvaním slova Božieho, modlitbou, ktorá má stredobod v Eucharistii, spoločenstvom, ktoré je jedno srdce a jedna myseľ, vzájomným delením podľa potreby členov. Každé spoločenstvo - na to upozornil Pavol VI. - musí žiť v ...

Kresťanské spoločenstvá Bratislava (38 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/krestanske-spolocenstva/brat …

Kresťanské spoločenstvá - Bratislava (38 záznamov) ... Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Bratislava Pridať hodnotenie. Šírenie kresťanského ducha do každodenného života. Organizovanie aktivít pre deti a mládež, ženy, mužov, poskytovanie poradenstva, bohoslužby.

Kresťanské spoločenstvo Milosť – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5ansk%C3%A9_spolo …

Kresťanské spoločenstvo Milosť alebo v širšom zmysle aj Kresťanské spoločenstvá Slovenska je spoločenstvo zaraďované do kresťanského letnično-charizmatického hnutia. Hlavný centrálny zbor KS Milosť je v Banskej Bystrici, ďalších 34 zborov alebo misijných skupín je v rôznych mestách Slovenska. Podobné prúdy v kresťanstve ako napríklad letnično-charizmatické ...

Čo sú to kresťanské spoločenstvá? Sekty oficiálne podporované ...

krestanstvo.czweb.org/clanky/sekty-oficialne-pod …

Všetci vieme čo to znamená "sekta". Málokto si však uvedomuje že najnebezpečnejšie sekty sú tie ktoré patria pod Katolícku cirkev (a iné väčšie protestantské cirkvi). Tie majú totiž certifikát dôveryhodnosti a sú plne integrované do riadnej oficiálnej Katolíckej cirkvi. Ide o tzv. kresťanské spoločenstvá.

Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska sa môže registrovať

domov.sme.sk/c/4367701/cirkev-krestanske-spoloce …

BRATISLAVA. Najvyšší súd zrušil rozhodnutie ministerstva kultúry, ktoré zamietlo registráciu novej formujúcej sa Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska. Ako informoval agentúru SITA hovorca prípravného výboru pre registráciu tejto cirkvi Daniel Šobr, v roku 2007 podal prípravný výbor žiadosť o registráciu cirkvi na ...

Milosť - Kresťanské spoločenstvo

www.milost.sk

3. 6. 2023 11:30 Vyjadrenie k medializácii Kresťanského spoločenstva Milosť Podobne ako každý bulvárny článok, tak aj tie, v ktorých sú teraz prezentované naše spoločenstvá, sú samozrejme, nadnesené, prehnané a dochádzajú k nesprávnym záverom. 1.

Cirkev | Kresťanské spoločenstvo Galanta

www.ksgalanta.sk/cirkev

Cirkev Domov Kresťanské spoločenstvá patria k hnutiu kresťanskej reformácie, ktorá sa snaží o obnovu kresťanstva prostredníctvom návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického kresťanského života, spočívajúceho v osobnom vzťahu s Bohom a v nasledovaní odkazu Ježiša Krista.

Odborník posúdil Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska

www.milost.sk/news/clanok/odbornik-posudil-cinno …

Odborník posúdil Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska. Bol vypracovaný znalecký posudok na činnosť Kresťanských spoločenstiev. Posudok vypracoval Mgr. František Fojtík, znalec v oblasti religionistiky, ekleziológie, siekt a nových náboženských hnutí. Znalec vo svojom posudku dospel k následujúcim záverom: 1.

Len my budeme spasení, ostatné náboženstvá sú Antikristovo dielo ...

www.aktuality.sk/clanok/BOw71PM/len-my-budeme-sp …

Influencerka s viac ako 180-tisíc sledovateľmi pritom patrí ku kresťanskému spoločenstvu Milosť (Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska – CKSS), ktoré má za sebou kontroverznú minulosť a 16 rokov neúspešnej snahy zapísať sa medzi registrované cirkvi na Slovensku.

Cirkev | Milost.sk

www.milost.sk/cirkev

O nás. Kresťanské spoločenstvá patria k hnutiu modernej kresťanskej reformácie, ktorá sa snaží o obnovu kresťanstva prostredníctvom návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického kresťanského života, spočívajúceho v osobnom vzťahu s Bohom a v nasledovaní odkazu Ježiša Krista. Tak, ako celé letnično-charizmatické ...

Nadačný fond | Milost.sk

www.milost.sk/cirkev/nadacny-fond

Údaje o NF Milost. Název: Česko-slovenský nadační fond Milost pro pomoc lidem v nouzi. IČO: 29137586. Nadační fond je zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N vložce č. 989. Účel: Nadační fond je zřizován k naplnění obecně prospěšného cíle, kterým je ochrana lidských práv a ...

Cirkev alebo náboženská spoločnosť – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Cirkev_alebo_n%C3%A1bo%C5% …

Cirkev alebo náboženská spoločnos ... Medzinárodné združenie obchodníkov úplného evanjelia, Kresťanské spoločenstvá, Cirkev nazarénov, Nové zjavenie, Slovo života International, Spoločnosť priateľov Ježiša Krista, Meč ducha, Unitári, Učeníci Ježiša Krista, ... Zväzok I A – D. Bratislava : Veda, 1977. 624 s.

Kresťanské spoločenstvá (273 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/krestanske-spolocenstva/2

Kresťanské spoločenstvá (273 záznamov) ... Apoštolská cirkev špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru., správy, protestantská cirkev, služba veriacim, prinášanie morálnych a etických hodnôt. ... Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Bratislava Pridať hodnotenie. Šírenie kresťanského ducha do ...

Súd potvrdil odmietnutie registrácie Cirkvi kresťanské spoločenstvá

www.teraz.sk/slovensko/nss-potvrdil-odmietnutie- …

Bratislava 13. apríla (TASR) – Najvyšší správny súd (NSS) SR potvrdil postup a závery Ministerstva kultúry SR, ktoré odmietlo registrovať Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska. Táto náboženská organizácia podľa súdu nespĺňa zákonné pojmové znaky cirkvi a jej činnosť je v rozpore so zásadami ľudskosti a ...

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti » Ministerstvo kultúry ...

www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi …

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v SR. Apoštolská cirkev na Slovensku. Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie. Cirkev bratská v Slovenskej republike. Cirkev československá husitská na Slovensku.

MK odmietlo registráciu Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska

mkcrsr.gov.sk/aktuality/mk-odmietlo-registraciu- …

Rozsiahle a dlhodobé znalecké dokazovanie a zhromaždené dôkazy jednoznačne preukázali, že Cirkev kresťanské spoločenstvá Slovenska nespĺňa zákonom stanovené podmienky na jej registráciu podľa osobitného zákona. 23.5.2011. PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31