Kresťanstvo • Bratislava a okolie

Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa

Pravoslávna cirkevná obec Slovinky je súčasťou Prešovskej pravoslávnej cirkvi EPARCHIE, ktorá je kanonicky súčasťou Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Římskokatolická farnost Lanžhot

Pořádání bohoslužeb. Poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

64 kmČeská republika Lanžhot, Náměstí 89/10

Římskokatolická farnost Jaroslavice

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Hevlín

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Valtice

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Hrádek u Znojma

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Dyjákovice

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Diakonie Apoštolské církve

Nabídka pomoci narkomanům a závislým lidem, hledání náhradní rodinné péče a poskytování humanitární pomoci v zahraničí.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Břeclavi

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Dále pořádáme biblickou hodinu, nedělní školu, setkání třicátníků. Provozujeme klub seniory.

69 kmČeská republika Břeclav, náměstí Svobody 2056/14

Římskokatolická farnost Břeclav

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v moderním farním kostele, který byl postaven v roce 1992.

Římskokatolická farnost Tvrdonice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Sedlec u Mikulova

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Hrabětice

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Nový Přerov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Farnost Evangelické církve metodistické v Mikulově

Farnost pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Jsme společenstvím lidí, kteří se rozhodli brát Boha vážně a přijímají Bibli jako normu pro svůj život. Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele. Jsme otevřeným společenstvím, kam může přijít …

Římskokatolická farnost Božice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana, Mikulov na Moravě

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

81 kmČeská republika Mikulov, Kostelní nám. 15/3

Slovo života Brno, o.s.

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabízíme církevní kurzy. Pořádáme konference, semináře a shromáždění.

Římskokatolická farnost Jevišovka

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Dobré Pole

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Mikulčice

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

74 kmČeská republika Mikulčice 247

Římskokatolická farnost Bavory

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Lechovice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Bulhary

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Podivín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Břežany u Znojma

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Klentnice

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Drnholec

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Novosedly

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

91 kmČeská republika Drnholec, nám. Svobody 2/3

Římskokatolická farnost Perná

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Oleksovice

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin a duchovních setkání.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodoníně

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.