Obecné úrady, samospráva

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Spoločné obecné úrady, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 ... Verejná správa / Miestna štátna správa, územná samospráva / Územná samospráva / Spoločné obecné úrady. Spoločné obecné úrady.

www.minv.sk/

Územná samospráva , Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Územná samospráva. Európska charta miestnej samosprávy. Zákonná úprava územnej samosprávy. Spoločné obecné úrady. Koordinácia vzdelávania zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy štátnej správy. Metodické usmernenia. Obmedzenie stránkových hodín v súvislosti s koronavírusom. Vybavené petície. Publikácie.

www.minv.sk/

Administrativní dělení Slovenska – Wikipedie

1918–1928: Župy v Česko-Slovensku (1918–1928) 1928–1938: Krajinské zřízení 1928–1938 a 1945–1948. 1939–1945: Župy v době Slovenské republiky (1939–1945) 1949–1960: Krajské zřízení (1949–1960) 1960–1990: Krajské zřízení (1960–1990) 1990–1996: Administrativní dělení Slovenska v letech 1990–1996.

cs.wikipedia.org/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_Slovenska

Miestny úrad Bratislava IV - Karlova Ves - Mestská časť

Otváracie hodiny pre Miestny úrad Bratislava IV - Karlova Ves - Mestská časť. Prejsť na obsah. Otvaracie-hodiny. sk. Zobraziť | Skryť navigáciu. Vyhľadať OK. Otvaracie-hodiny.sk › Inštitúcie › Mestské a obecné úrady › Miestny úrad Bratislava IV - Karlova Ves ...

www.otvaracie-hodiny.sk/product/miestny-urad-bratislava-iv--karlova-ves--mestska-cast-573/

Obecné úrady - Bratislavský kraj — Zoznam.sk

Všetky firmy z oblasti Obecné úrady v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Urady/Obecne-urady/Bratislavsky-kraj.html

Administratívne členenie Slovenska – Wikipédia

8 krajov: pozri Zoznam krajov na Slovensku; 79 okresov: pozri Zoznam okresov na Slovensku; 2 890 obcí, z toho 141 miest a 3 vojenské obvody: pozri Zoznam slovenských miest, obcí a vojenských obvodov; Štátna správa (pod úrovňou ministerstiev a iných štátnych orgánov). okresné úrady (v rokoch 2004 – 2013 existovali namiesto okresných úradov obvodné úrady pre skupiny okresov ...

sk.wikipedia.org/wiki/Administrat%C3%ADvne_%C4%8Dlenenie_Slovenska

Krajské, mestské a obecné úrady, Bratislava III | české firmy ...

Funkcie mestských a obecných úradov sú nenahraditeľné. Starajú o poriadok celej obce, a to prostredníctvom úradníkov, polície, hasičov, spolkov a ďalších zložiek úradu. Najdôležitejšie informácie vzťahujúce sa k danej obci nájdete práve na príslušnom úrade, region Bratislava III

www.edb.eu/katalog-firiem/urady-a-organizacie/statna-sprava-a-samosprava/krajske-mestske-a-obecne-urady/region/bratislavsky/bratislava-iii/

Kontakty na úrady - PFS - financnasprava.sk

Kontakty na úrady. V tejto časti poskytuje kontaktné informácie pre jednotlivé colné a daňové úrady a ich pobočky. Zobrazujú sa údaje o adresách, e-mailovej adrese a telefonických kontaktoch. Prezentované sú tiež úradné hodiny pre príslušný úrad a prípadne pre podateľňu úradu. Z ponuky vyberte príslušný región a ...

www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady

Obecné úrady — Zoznam.sk

Všetky firmy z oblasti Obecné úrady v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Urady/Obecne-urady/

Bratislava | Samospráva

Bratislava, 7. júl 2022 - Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) pokračujú v zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu. Do konca septembra budú súčasťou zberu aj mestské časti Nové Mesto, Rača a Staré Mesto. V ostatných mestských častiach Bratislavy prebehne distribúcia balíčkov na triedenie do konca roka ...

old2.bratislava.sk/sk/samosprava

Prehľad spoločných obecných úradov, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ STREDA: 8.00 - 17.00 . Ministerstvo vnútra SR; ... Verejná správa / Miestna štátna správa, územná samospráva / Územná samospráva / Spoločné obecné úrady.

www.minv.sk/

Metodické usmernenia, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 ... Spoločné obecné úrady. ... Verejná správa / Miestna štátna správa, územná samospráva / Územná samospráva / Metodické usmernenia.

www.minv.sk/

OBECNÉ ZRIADENIE – INTERPRETÁCIA KOMPETENCIÍ - UPJS Kosice

Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie s názvom Obecné zriadenie – interpretácia kompetencií organizovanej dňa 09. novembra 2021 v rámci projektu VEGA č. 1/0367/19 s názvom „Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“. OBECNÉ ZRIADENIE – INTERPRETÁCIA KOMPETENCIÍ

unibook.upjs.sk/img/cms/2021/fvs/obecne-zriadenie-interpretacia-kompetencii.pdf

Samosprávny kraj – Wikipédia

Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok (skratka: VÚC; hovorovo: župa, kraj) je najvyššia územná samosprávna jednotka na Slovensku.Jej územie je v súčasnosti identické s územím kraja.Inými územnými samosprávnymi jednotkami sú obce.Na čele samosprávneho kraja stojí predseda samosprávneho kraja (resp. predseda vyššieho územného celku), ktorý sa zvykne ...

sk.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1vny_kraj

Bratislava | Samospráva chce pomôcť pri hľadaní stratených veci ...

Samospráva chce pomôcť pri hľadaní stratených veci, vytvorila e-službu "Straty a nálezy" #Projekty a kampane. piatok 14. októbra 2011 Bratislavská samospráva na svojej oficiálnej internetovej stránke www.bratislava.sk v časti Úrad online – Diskusné fórum, zriadila novú službu pre občanov – Straty a nálezy. ...

bratislava.sk/sk/sprava/samosprava-chce-pomoct-pri-hladani-stratenych-veci-vytvorila-e-sluzbu-straty-a-nalezy

Obecné úrady, samospráva - Inštitúcie a organizácie - Karviná - Info ...

Info-Presov.sk Inštitúcie a organizácie Obecné úrady, samospráva. Mestská a obecná polícia; platba kartou výdajné miesto parkovisko Ďalšia ... Info-Bratislava; Info-B. Bystrica; Info-Humenne; Info-Komarno; Info-Kosice; Info-Levice; Info-Martin; InfoMichalovce; Info-Mikulas; Info-Nitra; Info-NovaVes; InfoNoveZamky;

www.info-presov.sk/katalog/institucie-a-organizacie/obecne-urady-samosprava/okres-31-karvina-strana-1.html

Seniori - MPSVR SR - Slovensko

Pokiaľ nemajú takýto seniori žiadnych príbuzných, mala by sa o nich postarať samospráva. Mestské/miestne/obecné úrady by mali zistiť, ktorí seniori sú osamelí a nemajú nikoho, kto im pomôže najmä pri nákupoch a zásobovaní a zabránení sociálnej izolácii. ... Bratislava - www.zvladneme.to - senior linka: 0800 242 000 ...

www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/seniori/seniori.html

Obecné úrady, samospráva - Inštitúcie a organizácie - ČR - Info-Presov.sk

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, podílí se na prevenci kriminality v obci.

www.info-presov.sk/katalog/institucie-a-organizacie/obecne-urady-samosprava/stat-1-ceska-republika-strana-1.html

MIESTNE ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY - EuroEkonóm.sk

Miestne orgány štátnej správy so špec. platnosťou. – ich existencia je poriadená príslušným ministerstvám alebo iným ústredným orgánom štátnej správy. Jej organizačnú základňu tvoria: a) správne orgány, ktorých pôsobnosť sa kryje s územnými celkami určenými zákonom NR SR. o územnom a samosprávnom členení.

www.euroekonom.sk/ekonomika/pravo/miestne-organy-statnej-spravy-a-samospravy/

Vzorové registratúrne poriadky a plány, Ministerstvo vnútra SR ...

Vzorové registratúrne poriadky a plány Verejná správa. Vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán pre školy a školské zariadenia (DOCX, 72 kB)(nový 2019) Vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán pre školy s využitím osobnej zložky žiaka (DOCX, 68 kB) (nový 2019) Usmernenie o vedení správy registratúry škôl a školských zariadení (DOCX, 41 kB ...

www.minv.sk/