Akadémia umenia • Bratislava a okolie

Studio ALTA

Studio ALTA

Kulturní centrum, kolektiv a produkční jednotka v pražské Libni. Na kulturní scéně působí Studio ALTA od roku 2008. Vzniklo v pražských Holešovicích jako prostor pro tvorbu a uvádění zejména tanečního umění a fyzického divadla. Postupem času se proměnilo …

Vědeckovýzkumné pracoviště restaurátorské

Zpracování poznatků technik a technologií pro potřeby restaurování a umělecko-historického hodnocení, ověřování pramenů a aplikovaný výzkum technik a technologií pro restaurátorskou práci.

Divadelní fakulta

Fakulta nabízí vzdělání zaměřené na divadelní tvorbu.

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

DAMU je přísně výběrová škola, která nabízí studium ve všech oborech divadelní tvorby: herectví, režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritiky, divadelní produkce, autorské tvorby a dramatické výchovy, a to jak v oblasti činoherního divadla tak v oblasti …

Akadémia umení

www.aku.sk/sk

Kontakty na organizačné zložky. Zamestnanci fakulty. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Kollárava 22, 974 01 Banská Bystrica | Tel: +421 48 4320 111 | E-mail: info@aku.sk.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_m%C …

Hudobná a tanečná fakulta na Zochovej ulici. Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU) je vysoká škola, ktorá na svojich fakultách vychováva odborníkov v oblastiach divadla, bábkarstva, hudby, tanca, filmu a televíznej tvorby. Bola založená v roku 1949 v Bratislave a nadviazala na Hudobnú a dramatickú akadémiu pre ...

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_v%C …

vsvu.sk. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave so sídlom v Bratislave je verejná vysoká škola, založená v roku 1949 zákonom č. 89/1949 Sb.n. SNR. Bola prvou vysokou školou na Slovensku, zameranou na komplexné štúdium výtvarného umenia. Vznikla na prahu obdobia poznamenaného totalitným režimom bývalej Československej ...

Fakulta - Fakulta výtvarných umení

fvu.aku.sk

Fakulta výtvarných umení Akadémia umení v Banskej Bystrici FVU AKU FVU AU BB

SAV - Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

www.sav.sk/index.php

Slovenská akadémia vied vykonáva špičkový základný výskum, ... Ústav dejín umenia. Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 4. Riaditeľka organizačnej zložky. Mgr., Mgr. Art. Barbara Hodásová, PhD. Ústav divadelnej a filmovej vedy. Dúbravská cesta 9 841 04 Bratislava 4. Riaditeľ organizačnej zložky. doc. Mgr. Martin Palúch ...

Gaudeamus Bratislava | GAUDEAMUS SK

sk.gaudeamus.cz/bratislava

GaudeamuS - akadémia Bratislava 2023 európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania XXVI. ROČNÍK, INCHEBA EXPO BRATISLAVA, 10. - 12. 10. 2023 Vysoké školy z celého Slovenska, Česka aj zahraničia. 11 000+ slovenských študentov, 400+ vystavovateľov, 3 dni. Pokračovanie úspešnej tradície študentských veľtrhov v ...

Akadémia Bojových Umení - Systema Slovakia, Bratislava

www.cylex.sk/bratislava/akad%C3%A9mia+bojov%C3%B …

Skontrolujte Akadémia Bojových Umení - Systema Slovakia v Bratislava, Mlynské nivy 34 na Cylex a nájdite ☎ 0940 513 ..., contact info, ⌚ kontaktné údaje. Akadémia Bojových Umení - Systema Slovakia, Bratislava

Systema Slovakia | Ruské bojové umenie | RMA

systema-slovakia.sk

Vitajte na stránkach Systema Slovakia. Systema Slovakia vznikla v roku 2010, bola založená tromi členmi: Ing.Slavomír Meško, Ondrej Sobota, Dávid Fazekaš. Cieľom tohto klubu je podporovať ruské bojové umenie a organizovať pravidelné tréningy a semináre na Slovensku. Prvé tréningy sa odohrali v Bratislave, kde aj naďalej ...

Akadémia Bojových Umení Bratislava - Športoviská.sk

www.sportoviska.sk/ostatne-sporty/bojove-umenie/ …

Akadémia Bojových Umení Bratislava. Bangrajan Thaibox Gym, Bratislava. Akadémia bojového umenia, Prešov. Najlepšie. Anima centrum - Tchaj-ti-cchuan, Bratislava. Karate Klub SADU Kráľovský Chlmec. Najobľúbenejšie športy.

Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda (Bratislava)

sk.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%A1_politick%C3% …

Kukurica) Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda (skratka VPA KG, v rokoch 1972 – 1974 pod názvom Vojenská politická akadémia (v Bratislave)) bola vojenská politická škola v Bratislave v rokoch 1972 – 1989. Po nežnej revolúcii VPA KG zanikla 31. decembra 1989 premenovaním na Vysokú vojenskú pedagogickú školu ( VVPŠ ...

Jozef Cseres - Monoskop

monoskop.org/Jozef_Cseres

Nové pohľady na nové umenia v audiovizuálnom veku, Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2010. Excerpt. ... Archa, and Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA) Bratislava, 1999, pp 161-164. (Slovak) "Neúplný symbolizmus umeleckých výtvorov a jeho vplyv na proces umeleckej komunikácie", ...

Ústav dejín umenia SAV

www.dejum.sav.sk

Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied bol konštituovaný r. 1990. Genéza: 1953 - oddelenie pre teóriu a dejiny umenia Historického ústavu SAV 1955 - Kabinet teórie a dejín umenia SAV ... 841 04 Bratislava 4: html 4.01 valid. developed by VS SAV, 2010.

Štefánek Anton – Sociologická encyklopedie

encyklopedie.soc.cas.cz/w/%C5%A0tef%C3%A1nek_Anton

Antona Štefánka ( Sociologická revue 8, 1937, 1–2: 253–255); Peter Gula: Sociologia národa a nacionalizmu u Štefánka ( Sociologický sborník 2, 1947, 1–2); Peter Gula: Sociologia slovensko-maďarského pomeru v predprevratových rokoch u Štefánka ( Sociologický sborník 2, 1947, 1–2); J. Pašiak: Anton Štefánek ...

Knižnica - fphil.uniba.sk

fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kate …

Mníchovská akadémia a Slovensko. Ed. D. BOŘUTOVÁ – K. BEŇOVÁ. Bratislava 2010. Munkácsy Mihály (1844 – 1900). Ed. L. VÉGVÁRI. Budapest 1952. ... Kontexty českého a slovenského umenia. Bratislava 1988. Kultúrny dialóg medzi Viedňou a Bratislavou včera a dnes. Kulturdialog zwischen Wien und Bratislava gestern und heute. Ed.

Akadémia Raphael - spoločnosť pre rozvoj Goetheánskeho umenia a ...

www.azet.sk/firma/1196692/akademia-raphael-spolo …

Akadémia Raphael - spoločnosť pre rozvoj Goetheánskeho umenia a anthroposofickej umeleckej terapie o.z. - Občianske združenie. Vzdelávanie v anthroposofickej umeleckej terapii v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa zakladá na Goetheanizme a na anthroposofickom obraze poňatia sveta a človeka.

Ásana - akadémia vzdelávania a jogy - Home | Facebook

www.facebook.com/pages/%C3%81sana-%C5%A1kola-jog …

Ásana vám prináša kurzy jogy v Bratislave, Pezinku a okolí. Realizujeme aj kvalitné vzdelávanie... 81000 Bratislava, Slovakia

René Barvirčák - Managing consultant - Akadémia ... - LinkedIn

sk.linkedin.com/in/ren%C3%A9-barvir%C4%8D%C3%A1k …

Založil Akadémiu vzdelávania a bojových umení a vytvoril originálny koncept vzdelávania, v ktorom skĺbil moderné manažérske nástroje riadenia s východnou filozofiou. Je jedným zo zakladateľov European Martial Art Association, ktorá spája rôzne štýly a bojové umenia. Jeho rast v obchode a bojových umeniach bol synergický.

SAV - Marta Herucová

www.sav.sk

Profesijný životopis PhDr. Marta Herucová, Ph.D. Narodená v roku 1956 v Bratislave; PREDMET VÝSKUMU výtvarné umenie 19. storočia – maliarstvo a sochárstvo; I. VZDELANIE 2010 Filozofická fakulta Palackého Univerzity, Olomouc, doktorandská práca: Náhrobky a hrobky 19. storočia na Slovensku, dejiny umenia (Ph.D.); 1987 Filozofická fakulta Komenského univerzity, Bratislava ...

Artlist - databáze současného umění: Jana Kapelová

www.artlist.cz/jana-kapelova-108645

Škola konceptuálneho umenia prof. Miloša Šejna, Akadémia výtvarných umení v Prahe, dvojsemestrálny študijný pobyt 2004–2006 Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra intermédií a audiovizuálnej tvorby, Ateliér integrovaného výskumu doc. Miroslava Nicza, akad. mal., magisterské štúdium

Akadémia bojového umenia, Prešov - Športoviská.sk

www.sportoviska.sk/ostatne-sporty/bojove-umenie/ …

Akadémia bojového umenia, Prešov. AKADÉMIA BOJOVÉHO UMENIA Vám predstavuje plne funkčný a maximálne využiteľný sebaobranný program SVAROG založený na prirodzených reakciách ľudského tela na rôzne vonkajšie podnety (útoky). Namiesto tradičných postupov Vám predstavíme inovatívne techniky a taktiku v širokom rozsahu a ...