Základné školy

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Zoznam základných škôl Bratislava - Eduworld

Základné školy Bratislava. Zoznam základných škôl na Slovensku. V databáze nájdete verejné, súkromné i cirkevné základné školy s rôznym jazykovým zameraním a hodnotenia škôl. Zobrazenie 1 - 8 z 136 výsledkov. Zoradiť podľa. Detail školy. BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL BRATISLAVA - ZŠ . 2 hodnotenia ...

eduworld.sk/sz/3/zakladne-skoly

Základné školy – Bratislava.sk

Momentálne mapa zobrazuje všetky základné školy nachádzajúce sa na území mesta. V prípade základných škôl, ... Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava IČO: 00603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596.

bratislava.sk/vzdelavanie-a-volny-cas/skolstvo/mapa-skolskych-obvodov/zakladne-skoly

Základné školy | Bratislava-Staré Mesto

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom siedmich základných škôl, z ktorých tri sú základné školy s materskými školami: Základná škola s materskou školou, Dubová. Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová. Základná škola, Hlboká cesta. Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia.

www.staremesto.sk/sk/content/zakladne-skoly

Základná škola Bratislava I - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

Bratislava I - Základná škola - Zoznam všetkých verejných, súkromných a cirkevných škôl na slovenské. Detailná databáza škôl. ... Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl. MENU. Registrácia školy. Študijné odbory.

www.zoznamskol.eu/typ/zakladna-skola/

Základné školy v Bratislave, zoznam škôl (259 výsledkov) - Azet.sk

Súkromná základná umelecká škola, Strečnianska, Bratislava. Pridať hodnotenie. Základné umelecké vzdelávanie pre deti od 6 rokov veku a mládež - hra na husliach, flaute, gitare, klavíri, sólový spev a skupinový tanec. www.umeleckaskola-ba.sk Strečnianska 20 , 851 05 Bratislava Kontakty.

www.azet.sk/katalog/zakladne-skoly/bratislava/

Základné školy - Eduworld

Najlepšie hodnotené základné školy. Súkromná ZŠ WALDORFSKÁ Vihorlatská 10, Bratislava - Trnávka. 7 hodnotení. Základná škola s MŠ Jána Ámosa Komenského Hubeného 25, Bratislava - Rača. 3 hodnotenia. BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL BRATISLAVA - ZŠ J. Valašťana Dolinského 1/Pekníkova 6, BRATISLAVA - DÚBRAVKA.

eduworld.sk/zakladne-skoly

Súkromné základné školy - Bratislava — Zoznam.sk

Súkromná spojená škola British International School Bratislava, J.Valašťana Dolinského 1, Bratislava Pekníkova 6, 84102 Bratislava BISB, ktorá bola založená v roku 1997, vzdeláva študentov vo veku od 2 do 18 rokov.

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-zakladne/Sukromne-zakladne-skoly/Bratislava.html

Základné školy | Bratislava - Nové Mesto

Základné školy; Základné školy. Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2; ... Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto. Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko Fax: 02/45 529 459 IČO 00 603 317 DIČ 2020887385 všetky zmluvy. OBSTARÁVANIE - najnovšie zmluvy ...

www.banm.sk/zakladne-skoly/

Základná škola (Bratislava, Sokolíkova 2) – Wikipédia

Základná škola (Bratislava, Sokolíkova 2) Základná škola na Sokolíkovej ulici 2 sa nachádza v mestskej časti Bratislavy – v Dúbravke. Bola založená 2. septembra 1974. Prvým riaditeľom tejto základnej školy bol PaedDr. Ján Galbavý, ktorého v roku 1977 vystriedala p. riaditeľka Oľga Janáková. Jej snaha vybudovať školu ...

sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%A1_%C5%A1kola_(Bratislava,_Sokol%C3%ADkova_2)

Mapa školských obvodov – Bratislava.sk

Materské školy. Mapa bratislavského školstva postupne obsiahne všetky relevantné vzdelávacie inštitúcie. Mapa bude zahŕňať všetky tie, ktoré sa nachádzajú na území mesta Bratislavy (a sú evidované v Sieti škôl a školských zariadení SR) v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania. Umožní rodičom ľahšie sa ...

bratislava.sk/vzdelavanie-a-volny-cas/skolstvo/mapa-skolskych-obvodov

Základné školy v Bratislave, zoznam škôl (259 výsledkov) - Azet.sk

Štátne základné školy (799) Základné školy s gymnáziom (22) Základné školy s materskou školou (471) Základné školy s rozšírenou výučbou (152) ZUŠ - základné umelecké školy (212) Všetky lokality. Slovensko Bratislavský kraj Základné školy - Bratislava. 26 - 50 z celkom 259 výsledkov Zoradiť podľa:

www.azet.sk/katalog/zakladne-skoly/2/bratislava/

Bratislava | Základné umelecké školy

Bratislava, 26. mája 2021 - Prijímacie skúšky na základné umelecké školy, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR konajú od mája a júna 2021. Pokiaľ ide o termíny prijímacích skúšok, je to individuálne a závisí od jednotlivých ZUŠ.

bratislava.sk/sk/zakladne-umelecke-skoly

Základná škola, Gessayova 2, 851 03 Bratislava - EduPage

Základné informácie. Nové dôležité informácie. Úhrada stravného, výdaj stravy ... 1. vicestarostka mestskej časti Bratislava-Petržalka Mgr. Iveta Jančoková, za oddelenie školstva: Ing. Andrea Garanová, PaedDr. Juraj Monsberger, Mgr. Michal Horváth a za Radu školy pán Macháček. Súťažilo sa v atletických disciplínach ...

zsgessayova.edupage.org/

Školy - základné - Bratislava — Zoznam.sk

Školy - základné - Bratislava. Vyber podsekciu. Podsekcie: Cirkevné základné školy Športové základné školy. Súkromné základné školy Základné školy - špeciálne. Vyber Lokalitu, Zoradenie a Kategóriu. Lokalita:

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-zakladne/Bratislava.html

Bratislava | Základné umelecké školy

Základné umelecké školy. Prijímacie skúšky základných umeleckých škôl 2022_23. štvrtok 26. mája 2022.DOCX; 26 kB. ... 814 99 Bratislava, Tel: +421 2 5935 6111, E-mail: webmaster@bratislava.sk. Kontakt; Autorské práva; Vyhlásenie o prístupnosti;

bratislava.sk/sk/filter/zakladne-umelecke-skoly

Základná škola - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

Typ školy: Súkromné, Úprkova 3, Bratislava Riaditeľ/ka: Peter Radoja, www.cambridgeschool.eu Súkromná základná umelecká škola, Vajnorská 19, Bratislava-Nové Mesto

www.zoznamskol.eu/typ/zakladna-skola/

Základná škola (Bratislava, Beňovského 1) – Wikipédia

Základná škola vznikla 1. septembra 1971, sídlila najprv v priestoroch na Borskej ulici, z ktorých sa presťahovala do novej budovy na Húščavovej ulici. Neskôr dostala ulica, na ktorej sídlila základná škola, nový názov a volá sa Beňovského ulica. V roku 1980/1981 došlo k spojeniu základnej školy na Bullovej ulici so ...

sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%A1_%C5%A1kola_(Bratislava,_Be%C5%88ovsk%C3%A9ho_1)

Základné školy | Ružinov

Základné školy. Mestská časť Bratislava-Ružinov je zriaďovateľom 9 základných škôl s právnou subjektivitou. Od 1. 7. 2004 zabezpečuje kompetencie vyplývajúce zo zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.

www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/zakladne-skoly-1

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava, www.zsdudova.edupage.org Mgr. Hana Závodná – riaditeľka Telefón: +421-2-63 820 909 Email: zsdudova@zsdudova.sk. ZŠ Gessayova 2, 851 03 Bratislava, www.zsgessayova.edupage.org Mgr. Zdenka Dilhof Černíková – riaditeľka Telefón: +421-2-62 52 54 21 Mobil: +421 947 487 761 Fax, záznamník: +421-2-62 ...

www.petrzalka.sk/oblasti/skolstvo/zakladne-skoly/

Základné umelecké školy (ZUŠ) – Bratislava.sk

Základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta: ZUŠ J. Kowalského, Laurinská 20 ZUŠ Miloš Ruppeldta, Panenská 11 ZUŠ Radlinského 53 ZUŠ Exnárova 6A ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5 ZUŠ Hálkova 56 ZUŠ Vrbenského 1 ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3 ZUŠ Istrijská 22 ZUŠ Eugena Suchoňa ...

bratislava.sk/vzdelavanie-a-volny-cas/skolstvo/zakladne-umelecke-skoly