Praktické a špeciálne základné školy

MŠ a ZŠ Břeclav, Herbenova

Základní škola pro 143 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Vzdělávací program se zaměřuje na děti s lehkým mentálním postižením či autismem.

70 kmČeská republika Břeclav, Herbenova 2969/4 + pobočky (2)

ZŠ a MŠ Hodonín

Provozujeme speciální rehabilitační třídu základní školy a dětský rehabilitační stacionář. Pořádáme výlety, zájmové kroužky či sportovní a jiné soutěže.

ZŠ a Praktická škola Hustopeče

Provoz základní školy pro 118 dětí. K dipozici je družina. Pro děti se pořádají po celý rok kulturní, společenské a sportovní akce.

MŠ a ZŠ Kyjov, Školní

Základní škola pro děti se sluchovým postižením, vadami řeči a autismem. K dispozici je jídelna a internát i školní hřiště.

Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice

Speciální základní škola pro 44 žáků se zabývá vzděláváním a výchovou žáků s těžkým mentálním postižením. K dispozici jsou zájmové kroužky.

Špeciálne základné školy Bratislava (15 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/specialne-zakladne-skoly/bra …

Špeciálna základná škola s materskou školou Žehrianska, Bratislava. Pridať hodnotenie. Škola pre deti a žiakov s ľahkým až hlbokým mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím, deti s autizmom s mentálnym postihnutím vo veku od 3. až 16 rokov. MŠ aj pre deti s NKS. www.szszehrianska.sk Žehrianska 9 , 851 07 Bratislava ...

Základné školy v Bratislave, zoznam škôl (259 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/zakladne-skoly/bratislava

Súkromná základná umelecká škola, Strečnianska, Bratislava. Pridať hodnotenie. Základné umelecké vzdelávanie pre deti od 6 rokov veku a mládež - hra na husliach, flaute, gitare, klavíri, sólový spev a skupinový tanec. www.umeleckaskola-ba.sk Strečnianska 20 , 851 05 Bratislava Kontakty.

Špeciálne a inkluzívne vzdelávanie | Ministerstvo školstva, vedy ...

www.minedu.sk/specialne-a-inkluzivne-vzdelavanie

Špeciálna výchova a vzdelávanie zahŕňa problematiku výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j. s mentálnym, telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, vývinovými poruchami učenia, poruchami správania, detí a žiakov chorých a zdravotne oslabených a intelektovo nadaných ...

Školy - špeciálne — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-sp …

Všetky firmy z oblasti Školy - špeciálne v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. Pridaj firmu. Katalóg ; Google; ... špeciálne Základné školy - špeciálne. Vyber Lokalitu, Zoradenie a Kategóriu. ... Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava Hrdličkova 17, 83320 Bratislava.

Fyzika pre špeciálne základné školy - Profesijná orientácia - Vplyv ...

fyzika.estranky.sk/clanky/profesijna-orientacia/ …

Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2004. ISBN 80-08-03361-4. VANČOVÁ, A. a kol.: Edukácia mentálne postihnutých. Špeciálne metodiky predmetov špeciálnej základnej školy. Bratislava: IRIS 2010. ISBN 978-80-89256-53-2. VAŠEK, Š.:

Špeciálne základné školy (151 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/specialne-zakladne-skoly

Špeciálna základná škola s materskou školou Žehrianska, Bratislava. Pridať hodnotenie. Škola pre deti a žiakov s ľahkým až hlbokým mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím, deti s autizmom s mentálnym postihnutím vo veku od 3. až 16 rokov. MŠ aj pre deti s NKS. www.szszehrianska.sk Žehrianska 9 , 851 07 Bratislava ...

Školy - špeciálne - Bratislava — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-sp …

Školy - špeciálne - Bratislava. Vyber podsekciu. Podsekcie: Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Materské školy - špeciálne Odborné učilištia a Praktické školy. Spojené školy - špeciálne Základné školy - špeciálne. Vyber Lokalitu, Zoradenie a Kategóriu.

Základné školy – Bratislava.sk

bratislava.sk/vzdelavanie-a-volny-cas/skolstvo/m …

Momentálne mapa zobrazuje všetky základné školy nachádzajúce sa na území mesta. V prípade základných škôl, ... Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava IČO: 00603481 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596.

Učebnice pre špeciálne základné školy / Expol Pedagogika

www.martinus.sk/edicia/ucebnice-pre-specialne-za …

Louisa May Alcott. Učebnice pre špeciálne základné školy / Expol Pedagogika. Edícia Učebnice pre špeciálne základné školy / Expol Pedagogika. dostupné (bez vypredaných) Bratislava - Obchodná (Martinus) Šlabikár pre 1. ročník špeciálnych základných škôl (B) Silvia Škultétyová. Lenka Čertíková. 1. diel série.

Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní žiakov s ...

www.academia.edu/40708420/%C5%A0peci%C3%A1lne_di …

Séria publikácií Špeciálne didaktiky predmetov vo výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím I, II, III vznikla so zámerom poskytnúť špeciálnym pedagógom a študentom odboru špeciálna pedagogika, ako aj študentom príbuzných odborov, prehľad

Školy - základné — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-za …

Všetky firmy z oblasti Školy - základné v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. Pridaj firmu. Katalóg ; Google; ... Súkromné základné školy Základné školy - špeciálne. Vyber Lokalitu, Zoradenie a Kategóriu. ... Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Teplická 7, 83102 ...

Základné školy špeciálne - katalog-skol.sk

www.katalog-skol.sk/podla-vykonu/zakladne-skoly- …

Praktické školy (25) Internátne školy (47) Doučovanie (1) ... Materské školy špeciálne (44) Základné školy (1506) Základné školy súkromné (63) Základné školy cirkevné (95) ... Špeciálna ZŠ, ZŠ pre žiakov s autizmom, Bratislava Detail HISTÓRIA ŠKOLY Osobitná škola v Bratislave Rači bola zriadená ObNV v Bratislave ...

Domov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

www.minedu.sk

Špeciálne a inkluzívne vzdelávanie; Základné umelecké školy; Jazykové školy; Súkromné a cirkevné školy; Ďalšie oblasti vzdelávania; Ďalšie oblasti. Veda a technika; Šport; Medzinárodná spolupráca; Inštitút vzdelávacej politiky; Fondy EÚ a Plán obnovy.

Školy - základné - Bratislava — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-za …

Všetky firmy z oblasti Školy - základné v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. ... Školy - základné, stredné, vysoké; Školy - základné; Bratislava . Školy - základné - Bratislava. Vyber podsekciu. Podsekcie: Cirkevné základné školy Športové základné školy. Súkromné základné školy Základné ...

Usmernenie k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020 pre špeciálne ...

www.vsetkopreskolu.sk/usmernenie-k-vysvedceniam- …

Usmernenie k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020 pre špeciálne základné školy a praktické školy. 25. júna 2020 / 4534. ... Aj pre základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením školy platí, že: ... 821 09 Bratislava Email: info@sevt.sk Telefón: 0850 11 11 84. Fakturačné údaje. IČO: 31331131

Základné školy súkromné Bratislavský kraj Bratislava - Petržalka ...

www.katalog-skol.sk/podla-vykonu/zakladne-skoly- …

Praktické školy (25) Internátne školy (47) Doučovanie (1) Detské domovy (0) ... Základné školy špeciálne (141) Spojené školy (121) Spojené školy špeciálne (83) ... Bratislava. Detail. Súkromná základná umelecká škola Prokofievova 5, Bratislava Detail.

Odborné učilištia a Praktické školy - Bratislava — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-st …

Školy - základné, stredné, vysoké; Školy - stredné ... Odborné učilištia a Praktické školy - Bratislava. Vyber podsekciu. Podsekcie: Obchodné akadémie Spojené školy - špeciálne. Stredné odborné školy Stredné priemyselné školy. Vyber Lokalitu, Zoradenie a Kategóriu.

Štátne vzdelávacie programy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...

www.minedu.sk/8387-sk/statne-vzdelavacie-programy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo tieto štátne vzdelávacie programy: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, Inovovaný Štátny vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň základných škôl (ISCED 1 a 2), Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ...

Základné školy - špeciálne — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-sp …

Všetky firmy z oblasti Základné školy - špeciálne v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. Pridaj firmu. Katalóg ; Google; Obrázky; Slovník; Tel. čísla ... Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava Žehrianska 9, 85107 Bratislava. Špeciálna základná a materská škola pre ...

Praktické a speciální školy - MŠMT ČR

www.msmt.cz/vzdelavani/prakticke-a-specialni-skoly

Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, případně s autismem, kde je toto pásmo intelektu, se vzdělávají v základní škole speciální s programem pro ZŠ speciální. Další žáci tam být nemohou. Jinak se obvykle zřizuje třída jednodruhová a v ní může být 25% jiného postižení. Se žáky s ...