Finančné úrady

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Inštitúcia - PFS - financnasprava.sk

Výveska . Vážení klienti Daňového úradu Bratislava, V administratívnej budove na ulici Ševčenkova 32 v Petržalke sa nachádzajú Oddelenia správy daní a registrácie pre obvod Bratislava II , obvod Bratislava III , obvod Bratislava IV a obvod Bratislava V.. Oddelenia správy daní a registrácie pre obvod Bratislava I sídlia na adrese Radlinského 37, Bratislava - Staré mesto.

www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_0067dc76-7a10-044b-b67f-1e33db19eb48

Kontakty na úrady - PFS - financnasprava.sk

Kontakty na úrady. V tejto časti poskytuje kontaktné informácie pre jednotlivé colné a daňové úrady a ich pobočky. Zobrazujú sa údaje o adresách, e-mailovej adrese a telefonických kontaktoch. Prezentované sú tiež úradné hodiny pre príslušný úrad a prípadne pre podateľňu úradu. Z ponuky vyberte príslušný región a ...

www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady

Kontakty na úrady - PFS - financnasprava.sk

Kontakty na úrady. V tejto časti poskytuje kontaktné informácie pre jednotlivé colné a daňové úrady a ich pobočky. Zobrazujú sa údaje o adresách, e-mailovej adrese a telefonických kontaktoch. Prezentované sú tiež úradné hodiny pre príslušný úrad a prípadne pre podateľňu úradu. Z ponuky vyberte príslušný región a ...

www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady/_05b492d8-059b-419d-8ade-38fd43dfe483

Inštitúcia - PFS - financnasprava.sk

Daňový úrad Bratislava - klientska zóna Radlinského 37, 811 07 . Späť na zoznam + Adresa. Radlinského 37 811 07 Bratislava GPS: 48,153646; 17,118676. Úradné hodiny. Po 08:00 - 16:00; Ut nestránkový ...

www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_16779f8c-aed3-43aa-8313-a30700e2ab96

Titulná stránka - PFS

eFormuláre. eKomunikácia - praktické informácie. Overenie IČ DPH. Overenie prideleného OÚD. Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS. Centrálny elektronický priečinok (CEP)

www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

Občania - PFS - financnasprava.sk

Občania. Sekcia, v ktorej sa práve nachádzate, je určená vám, občanom. Pomôže vám vyznať sa vo všetkých vašich daňových a colných povinnostiach. Celú sekciu sme rozdelili na DANE a CLO, aby sa vám v nej lepšie orientovalo. Colná časť pre vás môže byť užitočná v čase dovoleniek a ciest mimo EÚ, alebo v prípade ...

www.financnasprava.sk/sk/obcania

Úvod - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Vážení občania, vitajte na stránke Najvyššieho kontrolného úradu SR. Úrad je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie. Viac informácií o NKÚ SR. časť 4 / 2023 - Envirozáťaže (Ľubomír ...

www.nku.gov.sk/

FINANČNÁ SPRÁVA | Úrad vlády SR

Oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky. FINANČNÁ SPRÁVA. Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica Mierová 23, 815 11 Bratislava

www.vlada.gov.sk/financna-sprava/

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Finančný spravodajca. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9467/2023-732 o sadzbách spotrebnej dane z alkoholických nápojov. Viac príspevkov.

www.mfsr.sk/sk/

Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Bratislava - Zoznam

Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Bratislava. Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

www.zoznam.sk/firma/2831766/Financne-riaditelstvo-SR-Colny-urad-Bratislava-Bratislava

Finančná správa - PFS - financnasprava.sk

Finančnú správu podľa zákona č. 35/2019 Z. z. [nové okno] tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Finančného riaditeľstva SR je ...

www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava

Inštitúcie - UPVS - Ústredný portál verejnej správy

Daňový úrad Bratislava. Ševčenkova 32 Bratislava 850 00 GPS (lat;lon): ; duba-ba.kontakt@financnasprava.sk https://www.financnasprava.sk. Tel.: Fax: Telefón - služby pre verejnosť/klientska zóna.: Radlinského 37: +421 2 57378 111 V. Clementisa 10: +421 2 48 282 345 Račianska 153A: +421 2 49 409 111 ...

www.slovensko.sk/sk/institucie/_f0fc658c-4a11-4f5c-9772-a4c000d8d7be

Predlžujeme termíny na získanie finančnej pomoci za očkovanie seniorov ...

Úrad vládneho auditu; Finančné riaditeľstvo SR; DataCentrum; ... Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021. Materiály. ... 817 82 BRATISLAVA IČO: 00151742 +421 2 5958 1111 podatelna@mfsr.sk Všetky kontakty. RSS; Vyhlásenie o prístupnosti;

www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/predlzujeme-terminy-ziskanie-financnej-pomoci-za-ockovanie-seniorov.html

Úvodná stránka | Bratislava - Nové Mesto

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto. Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko Fax: 02/45 529 459 IČO 00 603 317 DIČ 2020887385 všetky zmluvy. OBSTARÁVANIE - najnovšie zmluvy. Zoznam zmlúv faktúr a objednávok. HLAS NOVÉHO MESTA. archív časopisu » Marcový Hlas Nového Mesta ...

www.banm.sk/

Ako postupovať pri žiadosti o finančný príspevok pri ... - Bratislava

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa po vyplnení je potrebné aby matka dieťaťa priniesla osobne danú vyplnenú žiadosť na Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 - v čase stránkových hodín v pondelok a v stredu (od 8,00 do 12,00 hod., od 13,00 do 17,00 hod.), v piatok (od 8,00 do ...

www.banm.sk/18950-sk/ako-postupovat-pri-ziadosti-o-financny-prispevok-pri-narodeni-dietata/

Bratislava | Magistrát

zabezpečuje plnenie úloh samosprávy Bratislavy. zabezpečuje výkon prenesenej pôsobnosti. na čele magistrátu je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ magistrátu najmä: riadi magistrát a organizuje jeho prácu. sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom ...

old2.bratislava.sk/sk/magistrat

Finančné riaditeľstvo SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej aj „FR SR“) podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 je od 1. júla 2019 Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 317 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

www.mfsr.sk/sk/ministerstvo/organizacie-posobnostou-mf-sr/organizacie-kapitoly-ministerstva-financii-slovenskej-republiky/financne-riaditelstvo-sr/

Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava - Zoznam

Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava. Správa priamych a nepriamych daní, evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov.

www.zoznam.sk/firma/3050027/Financne-riaditelstvo-SR-Danovy-urad-Bratislava-Bratislava

Úrad vlády SR: Finančný/á manažér/ka – euractiv.sk

Sekcia výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády zodpovedá za investície vo výške 630mil. Eur z Plánu obnovy. Zodpovedáme aj za prípravu reformy riadenia inovačnej a technologickej politiky a Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií. Úlohou nášho tímu na Odbore programov je nastavenie sprostredkovateľských zmlúv ...

euractiv.sk/praca/urad-vlady-sr-bratislava-urad-vlady-sr-financny-a-manazer-ka/

Bratislavský kraj | Podnikajte.sk

Bratislavský kraj. Okresy: Bratislava 1 Bratislava 2 Bratislava 3 Bratislava 4 Bratislava 5 Malacky Pezinok Senec. Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32, 850 00. Daňový úrad Bratislava – Úrad pre vybrané hospodárske subjekty a klientska zóna Radlinského 37, 811 07. Daňový úrad Bratislava II – nestránkové pracovisko Doktora ...

www.podnikajte.sk/strankove-hodiny/danovy-urad/bratislavsky-kraj

Finančná správa - Facebook

Finančná správa. 120,608 likes · 1,353 talking about this. Orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. sluzby@financnasprava.sk

www.facebook.com/FinancnaSprava/

Finančný úrad | ALTAXO

Navštíviť finančný úrad nie je pre žiadneho podnikateľa príjemnou záležitosťou. Finančný úrad sa zaoberá napríklad výberom daní z príjmov fyzických a právnických osôb, dane z pridanej hodnoty alebo cestnej dane. Všetky tieto dane sa spájajú s podnikaním. Ak potrebujete daň vykázať, musíte podať daňové ...

www.altaxo.sk/poradna/financny-urad-a-jeho-cinnost/financny-urad