Finančné úrady • Bratislava a okolie

Město Moravská Třebová – Odbor finanční

Město Moravská Třebová – Odbor finanční

Odbor finanční v oblasti samostatné působnosti na úseku finančního managementu sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a optimalizuje využití bankovních služeb pro potřeby města, vyhodnocuje stav volných finančních prostředků města a předkládá …

Changebuz

Changebuz

Changebuz Easily exchange Skrill, Neteller, Paytm, Payeer, Western Union with ChangeBuz.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Inštitúcia - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_ …

Výveska . Vážení klienti Daňového úradu Bratislava, V administratívnej budove na ulici Ševčenkova 32 v Petržalke sa nachádzajú Oddelenia správy daní a registrácie pre obvod Bratislava II , obvod Bratislava III , obvod Bratislava IV a obvod Bratislava V.. Oddelenia správy daní a registrácie pre obvod Bratislava I sídlia na adrese Radlinského 37, Bratislava - Staré mesto.

Kontakty na úrady - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady

Kontakty na úrady. V tejto časti poskytuje kontaktné informácie pre jednotlivé colné a daňové úrady a ich pobočky. Zobrazujú sa údaje o adresách, e-mailovej adrese a telefonických kontaktoch. Prezentované sú tiež úradné hodiny pre príslušný úrad a prípadne pre podateľňu úradu. Z ponuky vyberte príslušný región a ...

Kontakty na úrady - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-ura …

Kontakty na úrady. V tejto časti poskytuje kontaktné informácie pre jednotlivé colné a daňové úrady a ich pobočky. Zobrazujú sa údaje o adresách, e-mailovej adrese a telefonických kontaktoch. Prezentované sú tiež úradné hodiny pre príslušný úrad a prípadne pre podateľňu úradu. Z ponuky vyberte príslušný región a ...

Inštitúcia - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_ …

Daňový úrad Bratislava - klientska zóna Radlinského 37, 811 07 . Späť na zoznam + Adresa. Radlinského 37 811 07 Bratislava GPS: 48,153646; 17,118676. Úradné hodiny. Po 08:00 - 16:00; Ut nestránkový ...

Titulná stránka - PFS

www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

eFormuláre. eKomunikácia - praktické informácie. Overenie IČ DPH. Overenie prideleného OÚD. Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS. Centrálny elektronický priečinok (CEP)

Občania - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/obcania

Občania. Sekcia, v ktorej sa práve nachádzate, je určená vám, občanom. Pomôže vám vyznať sa vo všetkých vašich daňových a colných povinnostiach. Celú sekciu sme rozdelili na DANE a CLO, aby sa vám v nej lepšie orientovalo. Colná časť pre vás môže byť užitočná v čase dovoleniek a ciest mimo EÚ, alebo v prípade ...

Úvod - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

www.nku.gov.sk

Vážení občania, vitajte na stránke Najvyššieho kontrolného úradu SR. Úrad je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie. Viac informácií o NKÚ SR. časť 4 / 2023 - Envirozáťaže (Ľubomír ...

FINANČNÁ SPRÁVA | Úrad vlády SR

www.vlada.gov.sk/financna-sprava

Oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky. FINANČNÁ SPRÁVA. Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica Mierová 23, 815 11 Bratislava

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

www.mfsr.sk/sk

Finančný spravodajca. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9467/2023-732 o sadzbách spotrebnej dane z alkoholických nápojov. Viac príspevkov.

Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Bratislava - Zoznam

www.zoznam.sk/firma/2831766/Financne-riaditelstv …

Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Bratislava. Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Finančná správa - PFS - financnasprava.sk

www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava

Finančnú správu podľa zákona č. 35/2019 Z. z. [nové okno] tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Finančného riaditeľstva SR je ...

Inštitúcie - UPVS - Ústredný portál verejnej správy

www.slovensko.sk/sk/institucie/_f0fc658c-4a11-4f …

Daňový úrad Bratislava. Ševčenkova 32 Bratislava 850 00 GPS (lat;lon): ; duba-ba.kontakt@financnasprava.sk https://www.financnasprava.sk. Tel.: Fax: Telefón - služby pre verejnosť/klientska zóna.: Radlinského 37: +421 2 57378 111 V. Clementisa 10: +421 2 48 282 345 Račianska 153A: +421 2 49 409 111 ...

Predlžujeme termíny na získanie finančnej pomoci za očkovanie seniorov ...

www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/predlzujeme- …

Úrad vládneho auditu; Finančné riaditeľstvo SR; DataCentrum; ... Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021. Materiály. ... 817 82 BRATISLAVA IČO: 00151742 +421 2 5958 1111 podatelna@mfsr.sk Všetky kontakty. RSS; Vyhlásenie o prístupnosti;

Úvodná stránka | Bratislava - Nové Mesto

www.banm.sk

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto. Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko Fax: 02/45 529 459 IČO 00 603 317 DIČ 2020887385 všetky zmluvy. OBSTARÁVANIE - najnovšie zmluvy. Zoznam zmlúv faktúr a objednávok. HLAS NOVÉHO MESTA. archív časopisu » Marcový Hlas Nového Mesta ...

Ako postupovať pri žiadosti o finančný príspevok pri ... - Bratislava

www.banm.sk/18950-sk/ako-postupovat-pri-ziadosti …

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa po vyplnení je potrebné aby matka dieťaťa priniesla osobne danú vyplnenú žiadosť na Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 - v čase stránkových hodín v pondelok a v stredu (od 8,00 do 12,00 hod., od 13,00 do 17,00 hod.), v piatok (od 8,00 do ...

Bratislava | Magistrát

old2.bratislava.sk/sk/magistrat

zabezpečuje plnenie úloh samosprávy Bratislavy. zabezpečuje výkon prenesenej pôsobnosti. na čele magistrátu je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ magistrátu najmä: riadi magistrát a organizuje jeho prácu. sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom ...

Finančné riaditeľstvo SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

www.mfsr.sk/sk/ministerstvo/organizacie-posobnos …

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej aj „FR SR“) podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 je od 1. júla 2019 Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 317 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava - Zoznam

www.zoznam.sk/firma/3050027/Financne-riaditelstv …

Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava. Správa priamych a nepriamych daní, evidencia a registrácia daňových subjektov, evidovanie daňových príjmov.

Úrad vlády SR: Finančný/á manažér/ka – euractiv.sk

euractiv.sk/praca/urad-vlady-sr-bratislava-urad- …

Sekcia výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády zodpovedá za investície vo výške 630mil. Eur z Plánu obnovy. Zodpovedáme aj za prípravu reformy riadenia inovačnej a technologickej politiky a Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií. Úlohou nášho tímu na Odbore programov je nastavenie sprostredkovateľských zmlúv ...

Bratislavský kraj | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/strankove-hodiny/danovy-urad/b …

Bratislavský kraj. Okresy: Bratislava 1 Bratislava 2 Bratislava 3 Bratislava 4 Bratislava 5 Malacky Pezinok Senec. Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32, 850 00. Daňový úrad Bratislava – Úrad pre vybrané hospodárske subjekty a klientska zóna Radlinského 37, 811 07. Daňový úrad Bratislava II – nestránkové pracovisko Doktora ...

Finančná správa - Facebook

www.facebook.com/FinancnaSprava

Finančná správa. 120,608 likes · 1,353 talking about this. Orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. sluzby@financnasprava.sk

Finančný úrad | ALTAXO

www.altaxo.sk/poradna/financny-urad-a-jeho-cinno …

Navštíviť finančný úrad nie je pre žiadneho podnikateľa príjemnou záležitosťou. Finančný úrad sa zaoberá napríklad výberom daní z príjmov fyzických a právnických osôb, dane z pridanej hodnoty alebo cestnej dane. Všetky tieto dane sa spájajú s podnikaním. Ak potrebujete daň vykázať, musíte podať daňové ...