Katastrálne úrady

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Okresné úrady / Klientske centrá / Bratislava / Kataster

Klientske centrum Bratislava Kataster Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava Tomášikova 46, 832 05 Bratislava vedúci / riaditeľ odboru Ing. Michal Valluš telefón: 02/20 816 800. ÚRADNÉ HODINY: Pondelok: 08:00 - 15:00 Utorok: 08:00 - 15:00 Streda: 08:00 - 17:00 Piatok: 08:00 - 14:00. bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR: 0800/222 222

www.minv.sk/

Katastrálny úrad v Bratislave - Kataster Nehnuteľností .sk

Od 1.1.2013 zanikol Katastrálny úrad v Bratislave a jeho právomoci prevzala Správa katastra hlavného mesta Bratislava. Ružová dolina č. 27, 821 03 Bratislava. Tel.: 02 2081 6501 Fax: 02 4488 9995 E-mail: kuba@skgeodesy.sk. Katastrálny úrad Bratislava – Úradné hodiny: Podateľňa: Pondelok 8:00 – 15:00 Utorok 8:00 – 15:00

katasternehnutelnosti.sk/6-katastralny-urad-v-bratislave/

Okresné úrady / Klientske centrá / Bratislava / Kataster

Klientske centrum Bratislava Kataster Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava Tomášikova 46, 832 05 Bratislava vedúci / riaditeľ odboru Ing. Michal Valluš telefón: 02/20 816 800. ÚRADNÉ HODINY: Pondelok: 08:00 - 15:00 Utorok: 08:00 - 15:00 Streda: 08:00 - 17:00 Piatok: 08:00 - 14:00. bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR: 0800/222 222

www.minv.sk/

Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor | Úrady Slovenskej Republiky

Okresný úrad Bratislava – katastrálny odbor. Adresa. Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 2. Telefón. 02/20 816 800. E-mail. mail.

www.uradysr.sk/katastralny-urad-bratislava/

Úvodná stránka | ÚGKK SR

Bratislava 31. augusta 2021. Tlačová správa k dokončeným a fungujúcim modulom a časti projektu EÚ - Elektronické služby katastra nehnuteľností + Licenčná zmluva a dohoda o urovnaní ... Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Chlumeckého 2, P.O.Box 57. 820 12 Bratislava 212

www.skgeodesy.sk/

Kataster Portal - ÚGKK SR

Aplikáciu prevádzkuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Informačná povinnosť v zmysle § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR) Mapa stránok Verzia 6.37.06.19

kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/

Kataster Portal

Aplikáciu prevádzkuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Informačná povinnosť v zmysle § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR) Mapa stránok Verzia 6.37.06.11

kataster-portal.sk/

Katastrálny úrad | Úrady Slovenskej Republiky

KATASTRÁLNY ÚRAD. Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez nutnosti osobnej návštevy. Katastrálny zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.

www.uradysr.sk/katastralny-urad/

Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor - tlaciva-online.sk

Správa katastra Bratislava. Kontaktné údaje, adresa, mapa... Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor Adresa: Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava

www.tlaciva-online.sk/institucie/kataster/bratislava/

Sídla katastrov, kontakt.

Okresný úrad Bratislava - Katastrálny odbor. Kontaktné daje : Ružová dolina 27 : 821 09 Bratislava : Tel:+4212 2081 6800 : Fax:+4212 2081 6640 ... Okresný úrad Pezinok - Katastrálny odbor. Kontaktné údaje : Radničné námestie 7 : 902 01 Pezinok : Tel:+42133 281 7021 : Fax:+42133 641 2692 : email: skpk@skgeodesy.sk :

www.geodetbratislava.sk/kataster/kontakty-na-sidla-katastrov/

Okresný úrad Bratislava - Katastrálny odbor (Ružová dolina)

Otváracie hodiny pre Okresný úrad Bratislava - Katastrálny odbor (Ružová dolina) Prejsť na obsah. Otvaracie-hodiny. sk. Zobraziť | Skryť navigáciu. ... Okresný úrad Bratislava Ružová dolina 27 821 09 Bratislava. Ďalšie informácie. Telefón: Katastrálny odbor - vedúci odboru

www.otvaracie-hodiny.sk/product/okresny-urad-bratislava--katastralny-odbor-ruzova-dolina-1845/

Katastrálny úrad - Bratislava - urad-online.sk

Katastrálny úrad - Bratislava. Pracovisko: Katastrálny úrad - Bratislava . Adresa: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava. Ústredňa: 02 2081 6501. Fax: 02 4488 9995. E-mail: kuba@skgeodesy.sk . Stránkové hodiny: Podateľňa Pondelok 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

katastralny.urad-online.sk/katastralny-urad/urad-bratislava.php

Kataster nehnuteľností Bratislava - www.geodetky.sk

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor. Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 2. Tel: 02 2081 6800. Fax: 02 2081 6640. E-mail: skba@skgeodesy.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, ak ju chcete vidieť.

www.geodetky.sk/kataster-nehnutelnosti/

KATASTRÁLNY ÚRAD Bratislava , Kontakt, mail, telefón, adresa, stránkové dni

Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava 34. Fax: (02) 4488 9995. E-mail: kuba@skgeodesy.sk. Prednosta katastrálneho úradu. Kontakt: (02) 2081 6501 - kubapr@skgeodesy.sk. Vedúci kancelárie prednostky.

katastralny.urad-online.sk/katastralny-urad/bratislava.php

Katastrálny portál | Geoportál

Katastrálny portál. vstúpiť. Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra, získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie.

www.geoportal.sk/sk/katastralny-portal.html

Oznamy a dokumenty na stiahnutie - Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

Oznam. Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor týmto oznamuje, že vzhľadom na to, že katastrálny portál (www.katasterportal.sk) spravuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, je potrebné v prípade problémov alebo nejasností obrátiť sa priamo na administrátorov portálu na adresu: TA.EAYPFYITA@RSKLFDLYKASKST@ alebo na t. č. +421 2 2081 6225.

www.minv.sk/

Okres Bratislava – Správa katastra Bratislava - Kataster Nehnuteľností .sk

Zoznam katastrálnych území evidovaných na OÚ Bratislava, katastrálny odbor. Mapa katastrálnych území v Bratislave: Návod na katastrálne mapy online. Okres a katastrálne územie ... Kataster nehnuteľností Bratislava, zodpovedný úrad Správa katastra hlavného mesta Bratislava. Tento záznam bol pridaný do Katastrálne územia ...

katasternehnutelnosti.sk/365-okres-bratislava-sprava-katastra-bratislava/

KATASTRÁLNY ÚRAD V BRATISLAVE - ÚGKK SR

Katastrálny úrad a správy katastra spolupracujú aj s Geodetickým a kartografickým ústa- vom Bratislava na úseku automatizovaného informa čného systému geodézie, kartografie a katastra (AIS GKK), na úseku štátneho mapového diela, na úseku dokumentácie a sprístup-

www.skgeodesy.sk/files/sk/slovensky/spravy-katastra/sprava-katastra-hl-m-bratislavu/dokumenty/vyrocne-spravy/VS_BA_2005.pdf

Katastrálny odbor , Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ STREDA: 8.00 - 17.00

www.minv.sk/