Štátne úrady a inštitúcie • Bratislava a okolie

Changebuz

Changebuz

Changebuz Easily exchange Skrill, Neteller, Paytm, Payeer, Western Union with ChangeBuz.

66 kmJatov, https://www.changebuz.com

Ministerstvo vnitra - Regionální oddělení pobytu cizinců Břeclav

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou. Působnost v okresech Břeclav a Hodonín.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Věznice Břeclav

Věznice s dohledem a s ostrahou pro odsouzené muže k výkonu trestu odnětí svobody. Celková kapacita činí 176 míst.

Okresní soud v Břeclavi

Okresní soudy jsou věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

I-KONTAKT-KAPLICE s.r.o.

Zastoupení v celním řízení, včetně zajištění celního dluhu před celnicí v oblasti spotřebních daní (ukončování AAD, oznámení o dovozu bioproduktů, doklad o dopravě). Vykazování údajů do Intrastatu.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Okresní státní zastupitelství Hodonín

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Okresní soud v Hodoníně

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Česká školní inspekce

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Provoz veterinárního hygienického střediska.

115 kmČeská republika Moravský Krumlov, Znojemská 391 + pobočky (31)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Provádění ověřování a odborné činnosti v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky a výbušniny.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Katastrální pracoviště Uherské Hradiště

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí. Schvalujeme změny pomístního názvosloví a změny hranic katastrálních území.

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Okresní soud v Uherském Hradišti

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:30)

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů. Vykonáváme působnost ve věci vlastnických vztahů k půdě a zemědělskému majetku, převodu zemědělských a lesních …

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené pracoviště Uherské Hradiště

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené pracoviště Uherské Hradiště

Mezi hlavní agendy úřadu patří zastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda.