Súdy

Okresní soud v Břeclavi

Okresní soudy jsou věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Okresní státní zastupitelství Hodonín

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Okresní soud v Hodoníně

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Okresní soud v Uherském Hradišti

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:30)

Ministerstvo spravodlivosti SR

obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/su …

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

Okresný súd Bratislava I · Otvorené Súdy

otvorenesudy.sk/courts/13

Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I. Okresný súd Bratislava I. Na súde pracuje 43 sudcov. Pre súd evidujeme 98 138 pojednávaní a 98 037 rozhodnutí. Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov. Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 ...

Aktuálne informácie týkajúce sa Správneho súdu v Bratislave

www.nssud.sk/sk/verejnost-a-media/aktuality-a-tl …

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky a Správny súd v Bratislave ukončili spoluprácu Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky poskytovala Správnemu súdu v Bratislave, ktorého činnosť sa aktuálne rozbieha, technickú podporu, ako aj personálnu pomoc na základe Zmluvy o spolupráci uzavretej 21. septembra 2022, a to za účelom naštartovania ...

Nová súdna mapa od 1.1.2023 | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/obchodne-pravo/nova-sudna-mapa …

FIRMA s.r.o. v roku 2022 zažalovala Spoločnosť s.r.o. sídliacu v Bratislave I o zaplatenie neuhradenej faktúry 10 000 eur. Podľa aktuálnej príslušnosti danú žalobu prejednáva Okresný súd Bratislava I. Podľa novej súdnej mapy však od 1. 1. 2023 bude na takýto prípad príslušný Mestský súd Bratislava III.

Súdy - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy

Súdnu moc v Slovenskej republike vykonávajú všeobecné súdy, súdy správneho súdnictva a Ústavný súd Slovenskej republiky. Všeobecné súdy konajú a rozhodujú v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestnoprávnych veciach. Súdy správneho súdnictva konajú a rozhodujú aj o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam alebo ...

Mestský súd Bratislava II (Soud) • Mapy.cz

mapy.cz

Mapa Mestský súd Bratislava II (Soud) – detailní mapa okolí (základní, turistická, satelitní, panoramatická, atd.), plánování trasy, GPS a mnoho dalšího na mapy.cz.

Obchodný register - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register

Okresný súd Bratislava I sa mení na Mestský súd Bratislava III (adresa: Námestie Biely kríž 7, 836 07 Bratislava III). Pracovisko obchodného registra, vedeného Mestským súdom Bratislava III, zostáva na Medenej ulici. Okresný súd Košice I sa mení na Mestský súd Košice (adresa: Štúrova 29, 041 60 Košice I). Obchodný ...

Bratislava – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava

Bratislava (slovenská výslovnosť, nem. Pressburg, maď. Pozsony, gr. Istropolis – Mesto na Dunaji; do roku 1919 Prešporok/Prešporek iné názvy pozri nižšie) je hlavné a rozlohou aj počtom obyvateľov najväčšie mesto Slovenska.Podľa posledného sčítania obyvateľov v Bratislave k 31. decembru 2020 žilo 475 503 obyvateľov.. Nachádza sa na úpätí pohoria Malé Karpaty ...

Okresný súd Bratislava III · Otvorené Súdy

otvorenesudy.sk/courts/15

Okresný súd Bratislava III · Otvorené Súdy. Okresný súd Bratislava III Nám. Biely Kríž 7, 836 07 Bratislava III. Na súde pracuje 38 sudcov. Pre súd evidujeme 87 483 pojednávaní a 69 131 rozhodnutí. Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov. Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne ...

Okresný súd Bratislava IV · Otvorené Súdy

otvorenesudy.sk/courts/16

Okresný súd Bratislava IV Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava IV Na súde pracuje 11 sudcov. Pre súd evidujeme 66 538 pojednávaní a 60 192 rozhodnutí. Celkovo 12. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov. Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 108 544€

Justičný palác (Bratislava) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Justi%C4%8Dn%C3%BD_pal%C3% …

Justičný palác (Bratislava) /  48,152452°S 17,123253°V  / 48.152452; 17.123253. Justičný palác je komplex v Bratislave na Záhradníckej ulici, v ktorom sídli Krajský súd v Bratislave [1] a Okresný súd Bratislava I. [2] V minulosti slúžil ako väznica. Autormi projektu budovy sú slovenskí architekti Alexander Skutecký a ...

Okresný súd Bratislava I · Open Courts

otvorenesudy.sk/courts/13

Okresný súd Bratislava I. At the court there are 18 judges working. For the court we register 98,323 hearings and 98,037 judgements. Overall 1st at most fined court out of 54 district courts. Fines from the Constitutional Court of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 415,120€.

Pojednávania · Otvorené Súdy

otvorenesudy.sk/hearings

9C/126/2007. 6607210675. Súd – Okresný súd Lučenec. Sudca – JUDr. Eva Triznová. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.509,00 Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa pondelok 12. september 2107 o 7:45. Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba. 9C/70/2007.

Rozhodnutia · Otvorené Súdy

otvorenesudy.sk/decrees

0T/36/2023. 5623010222. Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš. Sudca – Mgr. Robert Droppa. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…. Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa streda 10. máj 2023. 0T/49/2023. 6623010283. Súd – Okresný súd Lučenec.

Kontakt | Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

www.nssud.sk/sk/kontakt

821 09 BRATISLAVA 3 IČO: 53857097 DIČ: 2121511700 JUDr. Zuzana Kyjac, PhD. - vedúca Kancelárie • tel.: +421 2 321 33 300 ... Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Trenčianska 56/A 821 09 BRATISLAVA 3 Podatelňa: tel.: +421 2 321 33 250 e-mail: podatelna@nssud.sk MENU Úvod Súd Vedenie

Príslušnosť súdov SR - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/prisl …

Prvostupňový súd. Okresný súd, príslušný prejednávať a rozhodovať spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a ...

Kontakt | Najvyšší súd Slovenskej republiky

www.nsud.sk/kontakt

NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Župné námestie 13 814 90 Bratislava Slovenská republika Adresa sídla (aj korešpondenčná adresa): KANCELÁRIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Župné námestie 13 814 90 Bratislava Slovenská republika Kontaktujte nás Informačné centrum +421 2 323 04 102. podatelna@nsud.sk.

Ochrana osobných údajov Okresný súd Bratislava V

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/ochra …

Prokofievova 6-12, 852 38, Bratislava, IČO 00510157, ochrana.osobnych.udajov.OSBA5@justice.sk,tel.: 02/88815360 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane ...

V Bratislave a Košiciach budú mestské súdy, počet krajských sa nemení ...

korzar.sme.sk/c/22895445/v-bratislave-a-kosiciac …

Okresný súd Bratislava V sa zlúči s Mestským súdom Bratislava IV. Vznikajúce mestské súdy budú kauzálne príslušné pre vybavovanie určenej hlavnej súdnej agendy, a to Mestský súd Bratislava I pre trestnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava II pre rodinnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava III pre obchodnoprávnu agendu ...

Ochrana osobných údajov Okresný súd Bratislava III

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/ochra …

Ochrana osobných údajov Okresný súd Bratislava III. Námestie Biely kríž 7, 836 07 Bratislava, IČO 00039501, ochrana.osobnych.udajov.OSBA3@justice.sk, tel.: 02/88813140. Informačná povinnosť Okresného súdu Bratislava III bude priebežne aktualizovaná a preto si Okresný súd Bratislava III vyhradzuje možnosť kedykoľvek ju meniť a upraviť a to v akomkoľvek rozsahu.

Úvod | Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

www.nssud.sk

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky je vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci ...

Apostille, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

www.minv.sk

APOSTILLE. Je overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagský dohovor). Táto zvláštna doložka nahrádza superlegalizaciu.

Ochrana osobných údajov Okresný súd Bratislava II

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/ochra …

Okresný súd Bratislava II. Drieňová 5, 827 02 Bratislava. IČO 00039489. Email: ochrana.osobnych.udajov.OSBA2@iustice.sk. Tel.: 02/888 12 140. Webové sídlo technicky prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Z pohľadu ochrany osobných údajov je prevádzkovateľom Okresný súd Bratislava II.