Úrady práce

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

ÚPSVaR > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyBratislava > Úrad práce ...

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Občan hľadajúci zamestnanie. Sociálne veci a rodina. Zamestnávateľ ...

www.upsvr.gov.sk/ba.html

ÚPSVaR > Pracoviská úradu > Pracoviská úradu - Slovensko

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v BratislaveVazovova 7/A816 16 Bratislava. Pre poštové spojenie používajte, prosím, výhradne tento kontakt! Oddelenie služieb pre občana, Bratislava I, II, III. Odbor služieb zamestnanosti. - Oddelenie poradenstva a vzdelávania.

www.upsvr.gov.sk/ba/urad-psvr/pracoviska-uradu.html

ÚPSVaR > Kontakty > Kontakty - Slovensko

4. 02/204 43 801. jana.subova@upsvr.gov.sk. Svoradova 1, Bratislava 02/204 43 700; ba@upsvr.gov.sk. Referát poradensko-psychologických služieb. odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí. Prelovská Gabriela, Mgr. prízemie. 02/204 54 842.

www.upsvr.gov.sk/ba/kontakty-1.html

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - MPSVR SR - Slovensko

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Výkon zabezpečujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Kontakt . Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska ulica č. 8 812 67 Bratislava

www.employment.gov.sk/sk/organizacie-ministerstva/ustredie-prace-socialnych-veci-rodiny/

ÚPSVaR - Slovensko

Tretí balík inflačnej pomoci je pripravený pre 50 000 ľudí. Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o inflačnú pomoc na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. V poradí už tretí balík inflačnej pomoci je určený domácnostiam v náročnej sociálnej situácii, ktoré nedostali inflačnú pomoc v rámci ...

www.upsvr.gov.sk/

ÚPSVaR > Riaditeľ/ka úradu Bratislava > Riaditeľ/ka ... - Slovensko

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava > Úrad PSVR > Riaditeľ/ka úradu Bratislava. Riaditeľ/ka úradu Bratislava. Martin Ďurko, MBA, PhD. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Vazovova 7/A 81616 Bratislava. tel: 02/204 43 862. email: ba@upsvr.gov.sk . Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015

www.upsvr.gov.sk/ba/urad-psvr/riaditel-ka-uradu-bratislava.html

ÚPSVaR > Voľné pracovné miesta > Voľné pracovné miesta - Slovensko

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava > Voľné pracovné miesta. ... Voľné pracovné miesta priamo na ÚPSVR Bratislava viac . Výberové konania na úradoch pre zamestnávateľov viac . Portál Služby zamestnanosti. Vyhľadávanie voľných pracovných miest podľa miesta výkonu a pracovnej oblasti. viac . VPM na ústredí s ...

www.upsvr.gov.sk/ba/volne-pracovne-miesta-1.html

ÚPSVaR > Odbor služieb zamestnanosti > Odbor služieb ... - Slovensko

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava > Kontakty > Odbor služieb zamestnanosti. Odbor služieb zamestnanosti Odbor služieb zamestnanosti Vazovova 7/A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk ... Referát správneho konania Bratislava I – III § 63-povinný podiel zamestnávania občanov so ZP, § 66 ZP-predchádzajúci ...

www.upsvr.gov.sk/ba/kontakty-1/odbor-sluzieb-zamestnanosti.html

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Bratislava, Vazovova 7/A

Kontakt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Bratislava, Vazovova 7/A Intermet: www.upsvar-ba.sk Telefon: 02 2044 3700 FAX: +421 2 572 91 302 Menu

urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-bratislava-stare-mesto.slovakiatrade.cz/urad-prace

ISTP.sk | Internetový sprievodca trhom práce

Otázky na tím ISTP. Bezplatná infolinka 0800-212-800. E-mail projekt@istp.sk. Spýtajte sa nás. Spustiť chat. Pomocník.

www.istp.sk/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Otvaracie-hodiny.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin - pracovisko Turčianske Teplice. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin - pracovisko Vrútky. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce - pracovisko Sobrance.

www.otvaracie-hodiny.sk/institucie/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny/

ÚRAD PRÁCE Bratislava, Kontakt, mail, telefón, adresa

Úrad práce Bratislava, Kontakt, mail, telefón, adresa. urad-online.sk Aktuálny dátum a čas: 06.06.2023 16:42:44 Neoficiála stránka urad-online.sk s informatívnym obsahom úradov SR - Zásady používania cookie Neoficiála stránka urad-online.sk s informatívnym obsahom úradov SR - Zásady používania cookie

www.urad-prace.urad-online.sk/urady-prace/bratislava.php

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava | Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava: 14. Marec 2023 §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR 23/01/060/8: ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava: 27. Február 2023. Dohoda §59, SZČO so ZP - konateľ, ŠR 23/01/059/10:

crz.gov.sk/1155362-sk/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-bratislava/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 2, Bratislava ...

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 2 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 2 - služby zamestnanosti, voľné pracovné miesta, kontakty, detské domovy, výberové konania, verejné obstarávanie.

www.azet.sk/firma/405115/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-v-bratislave-2/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava - Staré Mesto (Vazovova ...

Otváracie hodiny pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava - Staré Mesto (Vazovova) ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I, II, III - Staré Mesto Vazovova 7/A 816 16 Bratislava - Staré Mesto. Ďalšie informácie. Telefón: +421 2 204 437 00: E-mail: ba@upsvr.gov.sk:

www.otvaracie-hodiny.sk/product/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-bratislava--stare-mesto-vazovova-2020/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 3, Bratislava ...

02 / 204 437 00. ba@upsvr.gov.sk. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 3. Vazovova 7/A. 831 03 Bratislava. Kontaktovať e-mailom. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 3 - služby zamestnanosti, voľné pracovné miesta, kontakty, detské domovy, výberové konania, verejné obstarávanie.

www.azet.sk/firma/405116/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-v-bratislave-3/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava II. | Podnikajte.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava II. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava II. Vazovova 7/A. Bratislava - Staré Mesto. Okres Bratislava 1. Bratislavský kraj. Telefón: 02/20443700. Email: ba@upsvr.gov.sk.

www.podnikajte.sk/strankove-hodiny-urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-bratislava-ii

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Otvaracie-hodiny.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava - Karlova Ves (Karloveská) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava - Petržalka (Kutlíkova) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava - Staré Mesto (Vazovova) Podrobnejšie informácie na www.upsvar.sk »

www.otvaracie-hodiny.sk/institucie/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny/

Otváracie hodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava V ...

Otváracie hodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava V - Petržalka Bratislava - Petržalka (Kutlíkova 17), Inštitúcie. Otváracie hodiny…

otvaracie-hodiny-sk.sk/zariadenie/bratislava--petrzalka/institucie/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-bratislava-v--petrzalka/MzU1MDE1

Elektronické služby, formuláre a žiadosti - MPSVR SR - Slovensko

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska č. 4,6,8 816 43 Bratislava. Potvrdenia a informácie. Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o sociálnych dávkach.

www.employment.gov.sk/sk/formulare-ziadosti/