Ústavy pre postihnutých

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Ústavy – Biomedicínske centrum SAV

História Ústavu experimentálnej onkológie SAV sa datuje od založenia Ústavu pre výskum a liečbu nádorov v roku 1946. Po viacerých zmenách názvu sa z tohto ústavu v roku 1966 odčlenila výskumná časť, čím vznikol Ústav experimentálnej onkológie, ktorý bol v roku 1969 pripojený k SAV.

www.biomedcentrum.sav.sk/veda/ustavy/

Manželia zo Slovenska vykrádali české domovy a ústavy pre postihnutých ...

Bratislava. Trnava. Nitra. Trenčín. Žilina. Banská Bystrica. ... ale inak sa páchateľ zameriaval na domovy dôchodcov a ústavy pre postihnutých. Spôsobená škoda sa zatiaľ vyšplhala na milión korún, podobný rukopis však nesie ďalších 120 vlámaní po celej Českej republike. Informoval o tom dnes spravodajský server Novinky.cz.

www.aktuality.sk/clanok/233002/manzelia-zo-slovenska-vykradali-ceske-domovy-a-ustavy-pre-postihnutych/

Sanatóriá, liečebné ústavy — Zoznam.sk

Všetky firmy z oblasti Sanatóriá, liečebné ústavy v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

www.zoznam.sk/katalog/Zdravie-krasa/Sanatoria-liecebne-ustavy/

Špeciálne stredné školy (15 výsledkov) - Azet.sk

Poskytovanie stredoškolského odborného vzdelávania a výchovná činnosť pre sluchovo postihnutých. www.souiprespm.edupage.org Kutnohorská 675/20 , 967 01 Kremnica Kontakty www.skolaprespm.sk. Spojená škola pre žiakov s TP, Košice ... 842 40 Bratislava Kontakty www.iprskola.edupage.org.

www.azet.sk/katalog/specialne-stredne-skoly/

Služby ÚNSS pre ľudí so zrakovým postihnutím – Únia nevidiacich a ...

poradenstvo zamerané na sprístupňovanie web stránok a elektronických dokumentov pre zrakovo postihnutých používateľov, ... Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava; telefón: 02/ 692 034 20 ; e-mail: unss@unss.sk IBAN: SK12 0200 0011 6970 0033 6032 (VÚB, a.s), IČO: 00683876, DIČ: 2020804731

unss.sk/sluzby-unss-pre-ludi-so-zrakovym-postihnutim/

Tréning zručností pre prácu s ľuďmi s mentálnym postihnutím v ...

Znamená to nájsť pre všetkých ľudí s mentálnym postihnutím také usporiadanie života a podmienky každodenného života, ktoré čo najviac zodpovedajú obvyklej úrovni spoločnosti, v ktorej človek žije. Príprava a realizácia vzdelávacieho kurzu pre zamestnancov domovov sociálnych služieb pre občanov s mentálnym postihnutím 7

zpmpvsr.sk/dokum/dss.pdf

Špeciálna pedagogika | Ťaháky-referáty.sk

Vznikli prvé ústavy pre postihnutých (Paríž – Ústav pre nevidiacich a nepočujúcich). Na Slovensku po vzniku ČSR v roku 1918 vzniklo 5 ústavov. Bola tam slabá výchova a starostlivosť. Väčšinou ostávali postihnutý v domácej starostlivosti. Zlepšenie nastáva od polovice 20. storočia pričinením dobročinných spolkov.

referaty.aktuality.sk/specialna-pedagogika/referat-11297

Zdravotné postihnutia - združenia, NO - Bratislava — Zoznam.sk

Slovenská abilympijská asociácia, Bratislava Račianska 66, 83102 Bratislava. Organizovanie súťažných prehliadok pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí. https://abilympiada.sk/

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia-neziskovky/Podporne-svojpomocne-zdruzenia-NO/Zdravotne-postihnutia-zdruzenia-NO/Bratislava.html

ústavy pre mentálne postihnutých ľudí | Regióny.zoznam.sk

Značka: ústavy pre mentálne postihnutých ľud ... Komora sestier a pôrodných asistentiek organizuje zbierku na pomoc rodinám sestier zosnulých na COVID-19. BRATISLAVA – Medzi obeťami nového koronavírusu sú aj zdravotné sestry. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) sa preto rozhodla ich rodinám pomôcť a

regiony.zoznam.sk/tag/ustavy-pre-mentalne-postihnutych-ludi/

Obsah - USKI

Ústavy pre osoby so zdravotným postihnutím vznikali postupne v ďalších mestách: Oslo – 1892, Viedeň – 1900, Budapešť – 1908, Praha ... • Ústav pre telesne postihnutých, Humenné, 1948 – 1949 ... • Bratislava (nový ústav pre telesne postihnutých), 1968 • Košice, 1970 • Nová Baňa, 1974 • Prešov, 1971 Snahy ...

www.uski.sk/files/zbornik-2011.pdf

Arteterapeutické techniky pre mentálně postihnutých

TI - Arteterapeutické techniky pre mentálně postihnutých. PB - PdF UK. CY - Bratislava. ER -. GREGUŠOVÁ, H. \textit {Arteterapeutické techniky pre mentálně postihnutých}. Bratislava: PdF UK, 2000. Základní údaje. Originální název. Arteterapeutické techniky pre mentálně postihnutých.

is.muni.cz/publication/633116/cs/Arteterapeuticke-techniky-pre-mentalne-postihnutych/Gregusova

Výtvarná expresia rodiny u jednotlivcov s mentálnym postihnutím

Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2001, s. 17-22. LOPÚCHOVÁ, J. Výtvarné činnosti ako reedukačný prostriedok a súčasť komplexnej edukačnej činnosti binokulárne postihnutých detí v predškolskom veku. In: Efeta - otvor sa 2000: Ročenka časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím, Bratislava: Pedagogická ...

e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-201089-0032_vytvarna-expresia-rodiny-u-jednotlivcov-s-mentalnym-postihnutim.php

Domovy sociálnych služieb — Zoznam.sk

Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov). Domov sociálnych služieb. Denný stacionár. Špecializované zariadenie. Senior centrum: aktivity pre seniorov, celodenná zdravotná a sociálna starostlivosť. Chránená dielňa. https://www.antoniuscentrum.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-socialnych-sluzieb/

HARČARÍKOVÁ, T. Pedagogika telesne postihnutých. Bratislava: IRIS, 2011 ...

HARČARÍKOVÁ, T. Pedagogika telesne postihnutých. Bratislava: IRIS, 2011. 187 s. ISBN 978-80-89238-57-6. Je zajímavé porovnávat, jak se za po­ měrně krátkou dobu od rozdělení dříve společného státního útvaru Čechů a Slo­ váků do dvou nezávislých republik začal odlišnými cestami ubírat i další vývoj

dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/1637/412-414%202015_4_recenze.pdf

Psychopedie - Pedagogická fakulta MU

Specialisation in the Field of Study 3 Mentally disabled, aetiology, classification of mentall disability, diagnostics, charakteristics of individual grades, education and upbringing of mentally disabled, system of schools, special educational centres, special metodologies, alternative forms of communication, pre-professional and professional ...

www.ped.muni.cz/wsedu/zdroj_mat/dsp/casovy_plan_sp/psychopedie.doc

RNDr. Oľga Minárová, ZŠ pre sluchovo postihnutých, Hrdličkova 17 ...

RNDr. Oľga Minárová, ZŠ pre sluchovo postihnutých, Hrdličkova 17, Bratislava Rozvoj reči a výuka odborných predmetov na základných školách pre sluchovo postihnutých Abstrakt: V príspevku sa zamýšľame nad nerovnováhou medzi počtom hodín na rozvoj reči a počtom hodín na výuku odborných predmetov v učebných plánoch pre

zsihrdlickova.edupage.org/files/rozvoj_reci_a_odborne_predmety.pdf

Zoznam použitej a odporúčanej literatúry - Pedagogika nielen pre študentov

Lechta, V. a kol.: Nové cesty k postihnutým ľuďom. Bratislava: Liečreh Gúth 1997. ISBN 80-967383-7-2 Pikálek, Š.: Výchovná a pracovnorehabilitačná činnosť u ťažko mentálne postihnutých. Bratislava: UK v Bratislave 1998. ISBN 80-88868-02-5 Riefová. S.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál 1999. ISBN 80 ...

pedagogika-sk.studentske.cz/2008/09/zoznam-pouitej-odporanej-literatry.html

Špeciálne výchovné zariadenia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...

Diagnostické centrum sa v zmysle školského zákona a vyhlášky č. 323/2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach (ďalej len „vyhláška o ŠVZ“) zameriava na diagnostickú, psychologickú, psychoterapeutickú a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť detí. Cieľom je zistenie aktuálneho stavu vzdelanosti a reedukácie, vedomostí ...

www.minedu.sk/specialne-vychovne-zariadenia/

www.ped.muni.cz

Specializace 1 - psychopedie - okruhy ke státní závěrečné zkoušce Psychopedie, pojem předmět, cíle, postavení v systému speciálně pedagogických věd.

www.ped.muni.cz/wsedu/mu.old/studprogr/text/okruhy_ke_statni%20zaverecne_zkousce_spec1b.rtf