Odevný dizajn

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Odevný dizajn – SUP TN

Interbeauty Bratislava, módna prehliadka Súhry, Trenčín, výstava žiakov a pedagógov odboru Odevný dizajn Fashion splash Trenčianske Teplice, jarná časť, autorská prehliadka Robert Vano, fotenie Praha, Fashion TV ... Profilovým predmetom zostáva Odevný dizajn (ODD). Z globálneho hľadiska prechádza študent podobnou osnovou ...

www.suptn.sk/studijne-odbory/odevny-dizajn/

Škola dizajnu | Design school

o Odevný dizajn; Dizajn interiéru; Animovaná tvorba; Filmová tvorba; 3 Vyššie odborné štúdium. c Filmová a mediálna tvorba; a Animovaná tvorba; f Fotografia; i Interiérový dizajn; v Grafika vizuálnych komunikáci ...

www.skoladesignu.sk/

Spojená škola Tokajícka 24

ODEVNÝ DIZAJN. Móda a dizajn je najstarším odborom umeleckopriemyselnej školy. REKLAMNÁ TVORBA. Všetko o grafike. Od tvorenia sloganov po tvorbu design manuálov a obaloviny. ... 821 03 Bratislava – Ružinov-Ružinov..... IČO: 30866499 skola@tokajicka.sk spojenaskola.tokajicka@region-bsk.sk. Organizačné zložky: ŠUP Škola ...

www.tokajicka.sk/

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Perspektívne chce Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby učebné priestory interiéru a exteriéru školy posunúť aj do Galérie UAT, Galérie UAT2 a Galérie UAT3, ako predĺžená ruka SŠUPAT, aby vytvorili ďalšie podnecujúce prostredie na jej kvalitnú výuku.

uat.sk/

Odevný dizajn 8610 M – Spojená škola Tokajícka 24

Odevný dizajn 8610 M; ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. Výučba je založená na experimente s materiálom, formou, strihom a technológiou. ... Odevný a módny priemysel, divadelné a kostýmové výtvarníctvo, ... 821 03 Bratislava – Ružinov-Ružinov..... IČO: 30866499 skola@tokajicka.sk spojenaskola.tokajicka@region-bsk.sk ...

www.tokajicka.sk/odevny-dizajn/

Odevný dizajn - Bratislavskykraj.sk

Odevný dizajn. 8. apríla 2020. 256. Módne návrhárstvo, komplexný odbor umožňuje výtvarný prejav aj znalosti praktickej realizácie tvorby odevov, znalosť konštrukcií, modelovania a materiálov a technológie spracovania. Prejsť na web školy.

bratislavskykraj.sk/odbor/odevny-dizajn-spojena-skola-tokajicka-24-bratislava/

Odevný dizajn | O škole | Stredná priemyselná škola Svidník - SPŠ Svidník

Charakteristika študijného odboru: Študijný odbor odevný dizajn rozvíja kreatívne myslenie študentov, ktorého výsledkom je tvorba odevu alebo trojdimenzionálneho objektu. Učia sa koncepčne zvládnuť prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh až k samotnej realizácii.

www.spssvidnik.sk/sk/o-skole/studijne-odbory/odevny-dizajn/

SOŠ odevné (24 výsledkov) - Azet.sk

Študijné odbory - hotelová akadémia, odevný dizajn, kozmetička, služby v cestovnom ruchu, manažment regionálneho cestovného ruchu, čašník. Učebné odbory - hostinský a kaderník. Nadstavbové štúdium. ... 821 03 Bratislava Kontakty dizajngym.edupage.org. Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín ...

www.azet.sk/katalog/sos-odevne/

SOU - stredné odborné učilištia Bratislavský kraj (30 výsledkov)

Študijné odbory - styling a marketing, reklamná tvorba, odevný dizajn, odevníctvo. Učebný odbor - krajčír. Nadstavbové štúdium - podnikanie v remeslách a službách, modelárstvo a návrhárstvo.

www.azet.sk/katalog/sou-stredne-odborne-ucilistia/bratislavsky-kraj/

Rozhovor: Odevný design - odbor budúcnosti — LUXURYMAG

Odevný dizajn v sebe zahŕňa módu, kostýmy, kroje, uniformy, doplnky, textilné materiály, farby, vzory, strihové konštrukcie a ich vzájomné variovanie s akcentom na originalitu a prejav osobnosti. ... Vyštudovala VŠVU Bratislava – odbor textilný dizajn. Od ukončenia VŠ sa venuje pedagogickej činnosti.

www.luxurymag.sk/2190/rozhovor-odevny-design-odbor-buducnosti/

Školy umeleckého priemyslu — Zoznam.sk

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava Vlastenecké námestie 1, 85101 Bratislava. 4-ročné maturitné a 2-ročné pomaturitné odbory: Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn. https://uat.sk/

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-stredne/Stredne-umelecke-skoly/

Stredné školy a odbory, na ktorých sa vyžaduje talentová skúška

Stredná odborná škola – odbory s talentovými skúškami. Stredná odborná škola umeleckopriemyselná – reklamná tvorba, odevný dizajn Stredná odborná škola drevárska - konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezba, tvorba nábytku a interiéru Súkromná stredná odborná škola, Vranovská 4, Bratislava – ochrana osôb a majetku

www.rodinka.sk/predskolak/stredna-skola-ako-na-nu/stredne-skoly-a-odbory-na-ktorych-sa-vyzaduje-talentova-skuska/

Móda a odevný dizajn – Profil slovenskej kultúry

Móda a odevný dizajn. Odievanie na území Slovenska v stredoveku. Formovanie Uhorska medzi Východom a Západom; Odievanie v 14. storočí v znamení zdokonalenia strihu a štíhlej línie; Medzi stredovekom a novovekom; Renesančný odev na Slovensku (koniec 15. storočia až 20. roky 17. storočia)

profil.kultury.sk/sk/moda-a-odevny-dizajn/

Odbor ODEVNÝ DIZAJN je na našej... - ŠKOLA DIZAJNU BRATISLAVA - Facebook

Odbor ODEVNÝ DIZAJN je na našej škole zameraný najmä na tvorbu eko friendly súčasného odevu a textilných doplnkov od skice až po realizáciu módnej prehliadky. Zistite viac o odbore v krátkom videu....

www.facebook.com/skoladizajnu.bratislava/posts/4130730013618562/

Odbor Odevný dizajn - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

Odbor Odevný dizajn (8610 M) Kód odboru. 8610 M. Názov odboru. Odevný dizajn. Typ štúdia. Študijný odbor. ... Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov www.sostar.sk. University of New York in Prague. Londýnská 41, Praha www.unyp.cz. CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi Vodami 639/27, Praha

www.zoznamskol.eu/odbor/759-odevny-dizajn/

Pudr – Má vlast edit

Textilný a odevný dizajn: Jana Vaterková Dizajn obuvi: Ester Turečková Dizajn skla: Kristína Ligačová Odevný dizajn – béžové nohavice: Petra Kubíková Model: Elite Bratislava Koncept: Jana Vaterková Podpora: Fond na podporu umenia

www.mavlastedit.cz/index.php/2022/10/30/pudr/

Škola dizajnu / School area | Bratislavadesignweek

Škola dizajnu. Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava predstavuje prostredníctvom inštalácie výber prác svojich študentov z odborov Grafický a priestorový dizajn, Fotografický dizajn, Animovaná tvorba, Odevný dizajn, Priemyselný dizajn, Filmová a mediálna tvorba, Interiérový dizajn a Grafika ...

www.bratislavadesignweek.sk/skola-dizajnu/

Dizajn interiéru 8614 M – Spojená škola Tokajícka 24

Dizajn interiéru 8614 M . ... Odevný dizajn 8610 M; Reklamná tvorba 8633 M; Styling a marketing 3158 M; ... Podnikanie v remeslách a službách; Kontakt. Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava – Ružinov-Ružinov..... IČO: 30866499 skola@tokajicka.sk spojenaskola.tokajicka@region-bsk.sk ...

www.tokajicka.sk/dizajn-interieru/

Odbor Odevný dizajn - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

Odbor Odevný dizajn. Zoznam všetkých verejných, súkromných a cirkevných škôl na slovenské. Detailná databáza škôl. List of Schools in Europe ... Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov www.sostar.sk. Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15, Bratislava. Pionierska 15, Bratislava www.skolahost.sk.

www.zoznamskol.eu/odbor/2540-odevny-dizajn/

Stredná odborná škola drevárska a umeleckopriemyselná (Bratislava ...

Kontaktné údaje. Adresa. Tokajícka 24, 821 03 Bratislava. Oficiálny web. tokajicka.sk. Oficiálny e-mail. skola@tokajicka.sk. Stredná odborná škola drevárska a umeleckopriemyselná Tokajícka 24 je spojená stredná škola na Tokajíckej ulici, Bratislava – mestská časť Ružinov, sídlisko Štrkovec. [1]

sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_odborn%C3%A1_%C5%A1kola_drev%C3%A1rska_a_umeleckopriemyseln%C3%A1_(Bratislava,_Tokaj%C3%ADcka_24)