Meranie emisií a čistenie vzduchu • Bratislava a okolie

Kominictví Milan Lukáš

Kominictví Milan Lukáš

Kompletní kominický servis: stavba nových komínů, vícevrstvé komíny, stavba komínových systémů, frézování a vložkování komínů, rekonstrukce komínů a nadstřešní části, opravy zdiva, revize kouřových cest, měření emisí, čištění komínů.

204 kmČeská republika Ostrava - Radvanice, Radvanická 1131/238

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

TS-UV, s.r.o.

TS-UV, s.r.o.

Firma působí v oblasti germicidní dezinfekce. Vyrábíme zařízení na dezinfekci vody, vzduchu a povrchu na bázi účinků UV záření. Standardní i atypické druhy zařízení na dezinfekci, úpravu, čištění a ošetření všech druhů vod – pitné, technologické, užitkové, …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Detekta s.r.o.

Detekta s.r.o.

Autorizovaná a akreditovaná laboratoř měření emisí. Kontroly a ekologizace kotlů. Měření emisí. Měření vzduchotechnických a stavových veličin – měření tlaku, teploty, rychlosti proudění, průtoku a vlhkosti plynů v technologických potrubích a …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

NanoKrok

NanoKrok

Zaoberáme sa kompletnou profesionálnou realizáciou nano-náterov pre súkromné osoby, firmy a inštitúcie, pre zdravotníctvo, školstvo, v doprave a tiež výrobe. Máme komplexný program na všetky povrchy a hlavne spokojných zákazníkov. Navštívte naše weové stánky …

DAMING s.r.o.

Nabízíme kominické a kamnářské práce včetně prodeje komínů. Provádíme měření spalin, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií. Zajišťujeme opravy, stavbu a revize zděných, nerezových a plastových komínů včetně frézování a …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

ET EKOTERM, s.r.o.

ET EKOTERM, s.r.o.

Autorizovaná laboratoř pro měření emisí a zpracování odborných posudků. Provádíme měření emisí kotlů, měření emisí lakoven, měření emisí galvanoven, měření emisí dřevařských provozů a měření emisí ostatních technologií. Měření emisí pro Vás na míru.

BN-TECH, s.r.o.

Provádíme měření emisí vozidel všech značek.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

AME - autorizované měření emisí

Provádíme měření emisí na středních zdrojích znečištění ovzduší CO a Nox - kotelny 200kW - 5MW. Zajišťujeme měření CO a účinnosti spalování, kontrolu spalinových cest na malých zdrojích 11kW - 200kW. Dále provádíme kontroly a prohlídky komínů dle zákona. …

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO, spol. s r.o.

Provádíme měření emisí, imisí, pachových látek a pracovního prostředí i kalibrace a ověřování emisních měřicích systémů. Poskytujeme nárhy kompletních, automatizovaných emisních měřících systému (AMS), dodávka, instalace a servis trvale instalovaných emisních …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

TOP - ENVI Tech Brno, spol. s r.o.

TOP - ENVI Tech Brno, spol. s r.o.

Zajišťujeme služby a outsourcing v oblasti ekologie, měření emisí a pachů, nakládání s odpady, zpracování odborných posudků a rozptylových studií.

124 kmČeská republika Brno - Královo Pole, Křižíkova 2987/70b + pobočky (2)

SEKO BRNO, spol. s r.o.

Provádění autorizovaného měření průmyslových emisí a imisí pracovního prostředí.

Eko - Kydal plus, s.r.o.

Výroba a prodej zařízení pro zpětné získávání organických rozpouštědel. Zabýváme se záručním i pozáručním servisem a poradenskou činností v oblasti záchytu organických uhlovodíků. Pohostinská činnost.

Vladislava Černohlávková

Autorizované měření spalovacího zdroje a kontrola spalinových cest malých zdrojů znečištění a autorizované měření středních zdrojů znečištění. Kontrola účinnosti kotlů dle vyhlášky 276 z r.2007 pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. Revize plynových zařízení, …

VZ mont, s.r.o.

VZ mont, s.r.o.

Provádíme kompletní dodávky topení, vody, plynu, kanalizace a teplovodů. Mezi naše činnosti patří montáže a opravy topných systémů, rozvodů pitné a užitkové vody a kanalizace, instalace výměníkových stanic, regulačních systémů Siemens a předizolovaného …

KONAM služby s.r.o.

KONAM služby s.r.o.

Rekonstrukce komínového zdiva v nadstřešní části . Vícevrstvé třísložkové komíny nerez/nerez nebo nerez/hliník – rychlá montáž, různé barevné provedení. Revize a měření emisí. Čištění komínů, kouřovodů, kotelen a výpočty účinnosti komínů včetně …

ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.

Zajišťujeme široké spektrum služeb při řešení problematiky ochrany životního prostředí od autorizovaného měření emisí a imisí, měření pracovního prostředí přes sledování kvality přírodních vod až k analýzám sedimentů, půd a veškerých druhů průmyslových …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Ekotechnika Ostrava

Měření emisí, rozbory popílku, měření účinnosti kotlů a energetických zařízení, větrání dílen a provozů, ekologizace kotlů.

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA, spol. s r.o.

Provádění měření emisí, imisí, pachových látek a pracovního prostředí. Kalibrace a ověřování emisních měřicích systémů.

204 kmČeská republika Ostrava - Moravská Ostrava, Janáčkova 1020/7

Ing. Petr Teuchner - SAM

Autorizované měření emisí. Servis a revize plynových zařízení. Výstavba a servis kontinuálního měření emisí. Vypracování soudně znaleckých posudků.

Jan Vaculka

Jan Vaculka

Provádíme autorizované měření emisí oxidu dusíku a oxidu uhelnatého.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

ASPER ENVI, s.r.o.

Výroba zařízení pro čištění a ochranu ovzduší před znečištěním odpadním vzduchem z průmyslových procesů.

Ing. Bedřich Huzlík

Dodáváme čističky vzduchu pro restaurace, potravinářství, stomatologické ordinace, laboratoře a domácnosti.

EKOSAM TT, s.r.o.

Autorizované měření emisí, ochrana ovzduší ISPOP, poplatky, odborné a znalecké posudky. Kontinuální měření emisí, odběrové trasy, úprava vzorku JCT.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Laboratorní služby – hygienické a klinické laboratoře. Zdravotnické služby – fyziologie a psychologie práce, pracovní lékařství, očkování, imuno. a alergolo. ambulance, plicní ambulance, odběry krve.

EKOME, spol. s r.o.p

Autorizované měření emisí, hluku, vibrací, prachu, osvětlení, chemických látek, mikroklimatických podmínek. Zpracování odborných posudků, rozptylových studií, hlukových studií, oznámení o záměru. Poradenská činnost v oblasti ochrany ovzduší.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Emise Škop

Emise Škop

Provádíme autorizované měření emisí CO a NOx malých a středních zdrojů i kontrolu spalinových cest. Nabízíme servis plynových kotlů a seřízení hořáků tak, aby se zvýšila efektivita jejich provozu a aby emise škodlivin nepřesahovaly limity. Nabízíme kontrolu …

HK ENGINEERING s.r.o.

Provádíme inženýring a kompletaci investičních celků a průmyslových zařízení. Nabízíme zařízení a technologie pro likvidaci odpadů a ochranu životního prostředí, zejména na ochranu ovzduší. Zaměřujeme se také na rekonstrukce a ekologizace lakoven včetně …