Pedagogické minimum • Bratislava a okolie

SKOLENI-KURZY.EU

SKOLENI-KURZY.EU

Zprostředkováváme rekvalifikační kurzy, školení a semináře z různých oborů. Účetnictví, personalistika, zpracování dat, jazykové kurzy, manažerské kurzy, komunikační a prezentační dovednosti, marketingové kurzy, virtualizace, programování, finančnictví, …

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Nabízíme kurzy v oblasti pedagogické, manažerské, jazykové, IT a také odborné, a to především zemědělské a ekonomické. Aktuálně nabízíme tyto kurzy: kurz Regionální rozvoj, kurz Mezinárodní teritoriální studia, jazykové kurzy – angličtina, němčina, …

Doučování online matematika fyzika dějepis Gis kartografie matika

Doučování online matematika fyzika dějepis Gis kartografie matika

Doučování online matematika – matika fyzika dějepis Gis kartografie Seo grafika a další předměty a to Rychle dle nejnovějších technik učení. Vyučují vysokoškolsky vzdělaní učitelé profesionálové. Doučování se provádí v učebnách Ostrava a Pardubice.

5606 kmČeská republika, Ostrava

Vzdělávací centrum a Dluhová poradna s.r.o.

Vzdělávací centrum a dluhová poradna nabízí poradenství při exekuci, komunikace s věřiteli či exekutory, návrhy na osobní bankrot, profesní vzdělávání v dluhovém poradenství, finanční gramotnosti. Zahrnuje rekvalifikační kurzy (obchodní zástupce, finanční …

Doplňujúce pedagogické štúdium - uniba.sk

fmph.uniba.sk/doplnujuce-pedagogicke-studium

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ, v minulosti nazývané pedagogické minimum) je určené na získanie pedagogickej spôsobilosti pre predmet, ktorý priamo súvisí s absolvovaným študijným programom vysokoškolského vzdelania II. stupňa. ... 842 48 Bratislava Ak prihláška spĺňa predpísané náležitosti a uchádzač ...

Doplňujúce pedagogické štúdium - uniba.sk

fphil.uniba.sk/studium/pk/doplnujuce-pedagogicke …

Doplňujúce pedagogické štúdium. Rozhodnutia o prijatí na DPŠ 2023/2024 budú zasielané do 15. septembra 2023. Spolu s rozhodnutím budú zaslané aj základné informácie k organizácii štúdia a termínom prvého stretnutia. Filozofická fakulta UK v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných ...

Doplňujúce pedagogické štúdium - DPŠ - uniba.sk

www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-pedago …

Doplňujúce pedagogické štúdium - DPŠ. Pre bližšie informácie o DPŠ, prosíme kontaktovať PaedDr. Ďurčovú z referátu pre celoživotné vzdelávanie tu: Informácie pre uchádzačov o DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM (DPŠ) Poštová adresa: Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky a ...

Oddelenie pedagogiky - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)

www.stuba.sk/buxus/generate_page.php

Oddelenie pedagogiky Ústavu manažmentu STU v Bratislave poskytuje 260-hodinové doplňujúce pedagogické štúdium na základe akreditácie udelenej MŠVVaŠ SR na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pracovnej ... Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1. Prílohou k prihláške je vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis a ...

Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme štúdia

nhf.euba.sk/studium/doplnujuce-pedagogicke-studi …

Doplňujúce pedagogické štúdium v externej forme štúdia. chcú získať ďalšiu kvalifikáciu, využiteľnú nielen v školstve, ale aj v hospodárskej praxi (štátna a verejná správa, firemné vzdelávanie, vzdelávanie pre verejnosť a i.), majú záujem o vlastný osobnostný rozvoj a moderné trendy vo výchove a vzdelávaní ...

Pedagogické minimum - úspešná skúška | VŠ práce

vsprace.sk/pedagogicke-minimum

Pedagogické minimum je spôsob štúdia, ktorý má za cieľ naučiť určité pedagogicko-výchovné zručnosti a vedomosti. Často ide o rekvalifikačné kurzy komerčných škôl, ktoré rozširujú svoje rady. Takisto to môže byť forma pedagogickej nadstavby, ktorú môžete získať na vysokých školách. Tie ich organizujú ...

Co je pedagogické minimum a kde ho získat? - Blog Orange Academy

orangeacademy.cz/clanky/co-je-pedagogicke-minimum

Pedagogické minimum je forma celoživotního vzdělávání, poskytována v rámci rekvalifikačních kurzů. Nabízejí ho vysoké školy nebo komerční vzdělávací organizace. Kurzy by měly být vždy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. S vystudovaným pedagogickým minimem nemusíte pracovat pouze ve ...

Kde sa robí a koľko trvá pedagogické minimum? - Modrý koník

www.modrykonik.sk/forum/volne-diskusie/kde-sa-ro …

olivova. •. 30. jún 2009. je to studium na VS a ak sa nemylim, robi sa po skonceni alebo v priebehu druheho stupna VS. Cize studujes a popri tom si robis minimum. Trva 4 semestre (2 roky). A najdes ho urcite na ZU a aj na strankach pedagogickych fakult - Banska Bystrica aj v Ruzomberku...atd. Daj do googlu. 1.

Pedagogické minimum: K čemu je a jak ho získat - Vysoké školy

www.vysokeskoly.cz/clanek/pedagogicke-minimum-k- …

Typy pedagogického minima. - Učitelství pro základní školy – získat pedagogické minimum může absolvent vysoké školy neučitelského oboru, který v současnosti vykonávají učitelskou profesi nebo mají ambici tuto profesi vykonávat. - Učitelství pro střední školy – podmínky jsou obdobné jako v předchozím případě.

pedagogické minimum | Školský portál

www.skolskyportal.sk/pedagogicke-minimum-4

pedagogické minimum. 1.Dobrý deŇ .Rada by som sa informovala .Mám skončenú Strednú pedagogickú školu v Modre odbor vychovávateľstvo a učitelka v MŠ.Mám certifikáat B2 z angličtinu --na jazykovej škole v Trnave som si urobila certifikát/.Ak by som chcela íst učit na Základnú školu potrebujem pedagogické minimum?

SPECIÁL O OBORECH: Pedagogické minimum - Tipy a rady - Vysoké školy

www.vysokeskoly.cz/clanek/special-o-oborech-peda …

Doplnit pedagogické vzdělání si můžete v následujících oborech: Učitelství pro základní školy – získat pedagogické minimum může absolvent vysoké školy neučitelského oboru, který v současnosti vykonávají učitelskou profesi nebo mají ambici tuto profesi vykonávat. Učitelství pro střední školy – podmínky jsou ...

Centrum celoživotního vzdělávání PedF UK - cuni.cz

pages.pedf.cuni.cz/czv

Pedagogické minimum „ Pedagogické minimum “ jako obecný termín a studium již neexistuje . Pokud si uchazeč/ka přeje doplnit své vzdělání k tomu, aby mohl/a vyučovat na základních nebo středních školách, je nutné postupovat přesně podle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých ...

Vzdelanie - pedagogické minimum | Školský portál

skolskyportal.sk/vzdelanie-pedagogicke-minimum

SNDorottya. Vzdelanie - pedagogické minimum. Študovala som na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde som úspešne ukončila magisterské štúdium - Maďarský jazyk - edítorstvo a vydavateľská prax. Počas 5 rokoch štúdia som mala len maďarské predmety, pravopis, literatúra, gramatika atď.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského - uniba.sk

www.fedu.uniba.sk

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu:

Pedagogické minimum – DPŠ - IPV Inštitút priemyselnej výchovy

www.ipvza.sk/avada_portfolio/pedagogicke-minimum

Pedagogické minimum – DPŠ. Štúdium umožňuje získať pedagogické minimum absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu (DPŠ). Súčasne ponúka pedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ...

Pedagogické minimum - Studium pro vás

www.studiumprovas.cz/pedagogicke-minimum

Pedagogické minimum. “Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku je určeno pro získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nepostradatelnou složkou odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Studium pedagogiky umožní ...

Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie - uniba.sk

www.fedu.uniba.sk/studium/celozivotne-vzdelavani …

3 -ročné štúdium. (poradenstvo) Podmienky absolvovaného vzdelania pre prijatie: Vzdelanie musí byť ukončené! 2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.) v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. st. ZŠ, v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5. –9.roč., SŠ ), v študijnom odbore telesná výchova a šport ...

pedagogické minimum – Centrum celoživotního vzdělávání PedF UK

pages.pedf.cuni.cz/czv

pedagogické minimum. “ Pedagogické minimum ” jako obecný termín a studium již neexistuje. Pokud si uchazeč/ka přeje doplnit své vzdělání k tomu, aby mohl/a vyučovat na základních nebo středních školách, je nutné postupovat přesně podle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých ...

Soukromé vysoké školy pedagogické - VysokeSkoly.com

www.vysokeskoly.com/PS/Vysoke-skoly/soukrome/ped …

Pedagogické (7) Policejní a vojenské (6) Umělecké (6) Přírodovědné (1) školy dle typu. Veřejné (17) Soukromé (7) ... Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha. Typ školy: Soukromé vysoké školy Rektor: Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. Jsme tam, kde jste vy.