Kostol Premenenia Pána, Nová Dedinka

Adresa:

Bratislava
Bratislavský kraj

Telefón:

+421 245 916 220