Kostol, Veľká Tŕňa

Adresa:

Bratislava
Bratislavský kraj

Telefón:

+421 566 793 310