Pobočky Beneš Prokop, JUDr., advokát

Advokátní kancelář JUDr. Prokop Beneš

Advokátní kancelář se zaměřuje na obchodní, občanské, trestní, rodinné a sportovní právo, škody na zdraví. Kancelář zastupují zkušení advokáti, kteří působili v renomovaných právnických firmách. Spolupracujeme s daňovými poradci, auditory a znalci. Díky tomu …

JUDr. Prokop Beneš, advokát

Advokátní kancelář se zaměřuje na obchodní, občanské, trestní, rodinné a sportovní právo, škody na zdraví. Kancelář zastupují zkušení advokáti, kteří působili v renomovaných právnických firmách. Spolupracujeme s daňovými poradci, auditory a znalci. Díky tomu …

Mgr. Petr Lukáč, AK

Specializace na obhajobu v trestním řízení, řešení dopravních nehod, zastupování poškozených z dopravních nehod, obchodní, občanské, rodinné a pracovní právo, exekuční řízení.

Mgr. Petr Lukáč, AK

Specializace na obhajobu v trestním řízení, řešení dopravních nehod, zastupování poškozených z dopravních nehod, obchodní, občanské, rodinné a pracovní právo, exekuční řízení.

Mgr. Pavla Benešová, advokát

V advokátní kanceláři se zaměřuji především na závazkové vztahy z oblasti obchodního a občanského práva, dále na právo obchodních společností, právo k nemovitostem a právo rodinné. Dále se podílím na zpracování sporné agendy vč. exekučního řízení.

JUDr. Ján Kurinec, advokát

Zaměření na oblast práva konkursu a vyrovnání, z obchodního práva pak zejména na oblast likvidací, v občanském právu pak především na závazkové vztahy. Ve spolupráci s JUDr. Prokopem Benešem se věnuji i oblasti rodinného práva.

Advokátní kancelář JUDr. Prokop Beneš

Advokátní kancelář se zaměřuje na obchodní, občanské, trestní, rodinné a sportovní právo, škody na zdraví. Kancelář zastupují zkušení advokáti, kteří působili v renomovaných právnických firmách. Spolupracujeme s daňovými poradci, auditory a znalci. Díky tomu …